Anhörigas perspektiv måste tas på allvar

Debatt "Samhället får inte profitera på anhörigas kärlek". Det skriver Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund i en debattartikel där hon efterlyser mer stöd till anhöriga från både vården och samhället.

Anhörigas perspektiv måste tas på allvar
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund. Foto: Linnea Bengtsson/Anhörigas Riksförbund

1,3 miljoner vuxna i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående som behöver det på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Detta är något som samhället måste ta på allvar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Se och ge stöd

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund, skriver i en debattartikel i Altinget att många anhöriga är en viktig resurs. De lägger både tid, kraft och engagemang på sina närstående.

Men för att de ska orka måste vården och samhället också se och ge stöd till de anhöriga.

”Det krävs ordentlig insikt om att de flesta patienter, klienter eller vad de nu kallas, har relationer som också påverkas i hög grad av den närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning, och den vård – eller brist på vård – hen får. De anhöriga måste också få vara delaktiga, och deras behov behöver göras tydliga” skriver hon.

Semesterdagar ryker

Hon pekar på några viktiga punkter:

  • Anhörigas insatser måste alltid vara frivilliga. ”Många sliter oerhört och får sin livskvalitet försämrad, drabbas själva av ohälsa och får dessutom sämre ekonomi. Det är inte rimligt!” skriver hon.
  • När allt mer vård sker i hemmet blir det ännu viktigare att också ha ett anhörigperspektiv. De måste vara delaktiga, och deras synpunkter påverka vad som ska ske i det egna hemmet.
  • Anhöriga behöver få stöd i sina insatser, och för sin egen skull. ”Ett viktigt krav är att stödet måste bli mer likvärdigt och att informationen till anhöriga måste bli mycket bättre. Här har sjukvårdens personal en nyckelroll. Det är ofta dem som anhöriga möter först” poängterar Ann-Marie Högberg.
  • Anhörigomsorg måste kunna kombineras med förvärvsarbete. ”Idag ryker semesterdagar för många, som egentligen är tänkta för återhämtning”.

Ann-Marie Högberg konstaterar att många anhöriga både kan och vill stödja och hjälpa den som står dem nära.Men det kräver att vården och samhället också ser och tar hänsyn till de anhöriga.

”Detta kämpar vi för i Anhörigas Riksförbund. Det handlar om kärlek, men samhället får inte profitera på anhörigas kärlek!” avslutar Ann-Marie Högberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan