Svenska läkare: ”Fem områden som politikerna bör prioritera”

Debatt I Tidöavtalet utlovas politiska reformer för att åtgärda några av problemen i hälso- och sjukvården. Men innan nya utredningar tillsätts: lyssna på läkarprofessionen. Det är uppmaningen från Sveriges läkare som pekar ut fem områden som bör prioriteras.

Svenska läkare: ”Fem områden som politikerna bör prioritera”
Bakom uppmaningen står ordförande för Svenska läkaresällskapet samt ordförandena för 56 av SLS kliniskt verksamma föreningar.

I en debattartikel i Dagens Medicin konstaterar Svenska Läkaresällskapet, SLS, och ordförandena för 56 av SLS kliniskt verksamma föreningar att de alla delar samma problembild.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

”Vi har en underdimensionerad primärvård med för få specialister i allmänmedicin, för få vårdplatser, personal- och kompetensbrist, samtidigt som vi ska hantera en vård-, fortbildnings- och forskningsskuld” skriver de i debattartikeln.

Hot mot patientsäkerheten

Detta leder till en ohållbar arbetssituation som innebär ett direkt hot mot patientsäkerheten. Om vården ska kunna leverera en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, där de med störst behov av vård får företräde, vill de se tydliga politiska beslut inom fem områden.

Tillfälliga satsningar löser inte problemen – det som krävs är stabilitet och långsiktiga lösningar.

”Vi tror och hoppas att vårdens beslutsfattare på alla nivåer, oavsett politisk tillhörighet, lyssnar på professionen så att vi tillsammans kan arbeta vidare för att uppnå bästa möjliga hälsa för alla” skriver de.

Fem prioriterade områden

Här är fem områden som de anser att vårdens nya beslutsfattare bör prioritera:

  1. Stärk primärvården.
  2. Stärk primärvården.
  3. Satsa på fortbildning och forskning.
  4. Säkerställ vård efter behov.
  5. Minska detaljstyrningen och inför tillitsbaserad styrning.

Här är hela debattartikeln på Dagens Medicin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan