Återinläggningar minskade med hjärtdagvård

På Karolinska sjukhuset i Huddinge finns sedan mars i år en särskild avdelning för hjärtdagvård. Syftet är att öka tillgängligheten för patienter och vårdgivare och minska andelen återinläggningar för hjärtsviktspatienter.

Återinläggningar minskade med hjärtdagvård
Helén Skogsberg, projektledare och sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
Helén Skogsberg, projektledare och sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

På Karolinska sjukhuset i Huddinge finns sedan mars 2015 en särskild avdelning för hjärtdagvård. Syftet är att öka tillgängligheten för patienter och vårdgivare och minska andelen återinläggningar för hjärtsviktspatienter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Till Hjärtdagvårdsavdelningen, HDA, kan patienterna komma redan samma dag som de blivit utskrivna från avdelningen och få rådgivning och behandling.

– Patienten ska kunna komma in snabbt när de själva vill och få hjälp med att exempelvis dränera lungor på vätska utan att bli inlagd, säger sjuksköterskan Helén Skogsberg som är projektledare för den nya avdelningen.

Projektet kom till efter att man gjort en kartläggning av flödet av hjärtsviktspatienter på Karolinska. Man upptäckte då att återinläggningen av patientgruppen var snabbare än de trettio dagar man räknat med, i själva verket sökte patienterna ofta vård akut 3 till 6 dagar efter utskrivning.

I samband med kartläggningen gjordes även intervjuer med patienter och anhöriga om deras behov.

– Då framkom att en stor trygghet för patienterna var tillgänglighet, att de ska kunna komma i kontakt med vården när de behöver, säger Helén Skogsberg.

I dagsläget har omkring 200 patienter passerat HDA, och de allra flesta kan gå hem redan samma dag som de kommit in. Projektet, som precis är avslutat, kommer att införas i ordinarie verksamhet. Det utvärderas i skrivande stund och enligt preliminära siffror har antalet slutenvårdsdagar för patienter med hjärtsvikt minskat från tidigare 22 dagar till omkring 15 idag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan