Magnetisk modell ska locka personal

Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset har börjat införa Magnetmodellen med syfte att höja sjuksköterskornas kompetens och öka vårdkvaliteten.

Magnetisk modell ska locka personal
Oili Dahl, akademisk vårdchef på Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset.
Oili Dahl, akademisk vårdchef på Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset.

Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset är en av de kliniker i Sverige som börjat införa Magnetmodellen, en organisationsmodell från USA, med syfte att höja sjuksköterskornas kompetens och öka vårdkvaliteten. Genom att kontinuerligt ge möjlighet till fortbildning och ökat ansvar, är tanken att sjukhusen ska fungera som magneter för sjuksköterskor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kliniken fick upp ögonen för modellen i oktober i fjol.

– Vi hade redan stort fokus på att stärka sjuksköterskornas roll, men vi tyckte att synen på ledarskapet var spännande, säger Oili Dahl, akademisk vårdchef.

Magnetmodellen består av fjorton  så kallade ”Magnetiska dragningskrafter”, och enligt Oili Dahl är omvårdnadskompetens i ledarskapet en av de viktigaste, det vill säga att på alla nivåer ha patientens bästa i fokus.

– För att kunna se var behoven av kvalitetsutveckling finns, och få en sammanhållen kunskapsförsörjning, behöver cheferna driva ett omvårdnadsbaserat ledarskap. Det gör vi bland annat genom att försäkra att sjuksköterskor finnas representerade på alla ledningsnivåer.

För att skapa medvetenhet och ett gemensamt förhållningssätt kring arbetssättet, har man hållit work shops, där innehållet i modellen diskuteras. Samtidigt bedrivs det flera förbättringsarbeten inom personcentrering av vården på kliniken.

I dagsläget jobbar man med att översätta och validera de bedömningsinstrument som används för certifiering av magnetsjukhus i USA, för att testa Gastrocentrums organisatoriska mognad.

Några av de största vinsterna som framhålls med modellen är att nå bättre vårdkvalitet, patienttillfredsställelse och säkrare vård. Även om det ännu är för tidigt att dra några säkra slutsatser av införandet så är Oili Dahl hoppfull.

– Vår statistik har förbättrats markant de senaste månaderna och fler sjuksköterskor både stannar och söker sig till oss, säger hon.

Fakta Magnetmodellen: 

Modellen utvecklades i USA under 1980-talet när det rådde stor brist på sjuksköterskor. Men det fanns sjukhus som lyckades rekrytera personal och få dem att stanna och man byggde upp en arbetsmodell efter deras metod.

Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet fungerar. Den amerikanska sjuksköterskeföreningen ANA (American Nurses Association) har idag ett eget ackrediteringscenter som certifierar de verksamheter som ansöker om Magnetutmärkelsen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan