Överviktsprojekt ska minska klyftorna

På sju mödra- och barnavårdscentraler i Stockholm finns därför hälsovägledare, anställda på heltid för att fånga upp familjer som ligger i riskzonen för att utveckla övervikt och fetma.

Överviktsprojekt ska minska klyftorna
Jenny Sydhoff, ansvarig för Handlingsprogram övervikt och fetma, Stockholms läns landsting.
Jenny Sydhoff, ansvarig för Handlingsprogram övervikt och fetma, Stockholms läns landsting. Foto: Anna Berglund

Risken att utveckla övervikt och fetma är tio procent större för barn i socioekonomiskt utsatta områden. På sju mödra- och barnavårdscentraler i Stockholm finns därför hälsovägledare, anställda på heltid för att fånga upp familjer som ligger i riskzonen. Projektet startade 2013 och idag har omkring 400 familjer fått stöd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är förorterna Husby, Kista, Skärholmen och Rinkeby som är utvalda att delta i projektet.

– De här områdena hör till dem med högst andel överviktiga, därför valde vi att rikta insatserna hit, säger Jenny Sydhoff, ansvarig för Handlingsprogram övervikt och fetma.

Samtliga föräldrar med kraftig övervikt som besöker sin mödra- eller barnavårdscentral erbjuds rådgivning av en hälsovägledare, individuellt eller i grupp. Familjerna får utbildning och stöd i hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet, anpassade efter sin kultur och tidigare kunskap. Bland annat kan de göra studiebesök på öppna förskolan och i lekparker för att visa på alternativ för barnen att röra på sig, samt delta i butiksvandringar tillsammans med sin hälsovägledare för att lära sig vilka livsmedel som är hälsosamma.

– Många har inte de grundläggande kunskaperna om vad som är bra att äta. Om det är en bild på en apelsin på en burk läsk så tror många att läsk är nyttigt, eftersom apelsiner är nyttiga, säger Jenny Sydhoff.

Projektet, som nu har pågått i tre år, har fallit väl ut och många familjer har självmant efterfrågat stödet. I mars utvärderas insatserna och hittills ser resultaten bra ut.

– Familjerna rapporterar att de har bättre mat och aktivitetsvanor, och vi kan se positiv trend för mammornas viktnedgång.

Fakta: Om projektet med hälsovägledare 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm initierade projektet 2013 för att ge stöd till familjer med förhöjd risk att utveckla övervikt. Fyra hälsovägledare, med sjukvårdsutbildning och språk- och kultur­kompetens, har anställts. De språk som erbjuds är somaliska, arabiska, spanska, engelska och svenska. Projektet utvärderas i skrivande stund och förhoppningen att arbetssättet införs i ordinarie verksamhet från 2017.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan