Avdelning blir testbädd för framtidens vård

I höst öppnar lasarettet Trelleborg en ny vårdavdelning med nya arbetssätt, digital teknik och e-hälsa.

I höst öppnar Lasarettet Trelleborg en ny vårdavdelning med uppdrag att utveckla vården av multisjuka och äldre patienter genom nya arbetssätt, digital teknik och e-hälsa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Björn Zackrisson är förvaltningschef i Skånevård Sund där Lasarettet Trelleborg ingår.

Björn Zackrisson, förvaltningschef i Skånevård Sund och Lena Luts, verksamhetschef för Närvården Trelleborg.
Björn Zackrisson, förvaltningschef i Skånevård Sund och Lena Luts, verksamhetschef för Närvården Trelleborg.

– Visionen är att skapa en vårdavdelning som inte följer de invanda arbetssätten och som drar nytta av digitala lösningar. Vi vill utmana gamla hierarkier och tankesätt, hitta effektivare arbetssätt som bygger på ett lokalt engagemang och samverkan med kommun och primärvård.

Hur kommer den nya avdelningen att skilja sig från en traditionell?

– Den blir en testbädd för nya idéer. Projektgruppen har ett uppdrag att tänka helt nytt, vi vill att de testar nya lösningar och drar nytta av modern teknik. När vi söker personer till projektet väger därför attityd och värderingar tyngre än formella meriter. Vi ser gärna personer som kommer från andra typer av verksamheter, som inte är bundna av gamla invanda tankar för hur vården ska fungera.

Vilka är utmaningarna?

– Att använda kompetens på rätt sätt, att exempelvis använda sig av servicemedarbetare som bokar taxi, bäddar sängar och matar patienter. Med mer professionella yrkesroller där man får arbeta med det man är utbildad för tror jag att arbetet kommer att bli både bättre och roligare.

Vilka är dina förväntningar?

– Projektet kommer att följas och utvärderas löpande av forskare från Skånevård Sunds forskningsenhet. Förhoppningen är att detta kan bli modell för vårdavdelningar i hela Region Skåne.

När räknar ni med att vara igång?

– Vi har anställt en projektledare som är socionom och en biträdande projektledare som är tekniker och kommer att anställa fler till projektgruppen under våren. Vi har redan politikens stöd och målet är att ta fram en projektplan som kan bli godkänd i höst. Tidigast i slutet på hösten räknar vi med att vara igång.

Om projektet

Projektet är ett led i Hälsostaden Trelleborg, ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Trelleborgs kommun och Region Skåne som startade i oktober 2016. Syftet är bättre samarbete kring äldre, sjuka patienter och brukare som behöver insatser från både kommun, primärvård och sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan