Bättre för patienterna när robotar opererar

Robotkirurgi Snabbare återhämtning, mindre smärta och färre komplikationer efter operation. Allt fler patienter med lever- och bukspottkörtelcancer opereras med hjälp av en robot på Akademiska sjukhuset. Och fördelarna är många.

Bättre för patienterna när robotar opererar
Robotkirurgi gör att kirurger kan operera med högre precision än traditionell titthålskirurgi.

Sedan ett år tillbaka är det allt fler patienter med lever- och bukspottkörtelcancer med robotassisterad kirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Snabbare återhämtning

Fördelarna är flera. Patienterna återhämtar sig snabbare och mår bättre efter operationen. Dessutom kan man utföra mer komplexa operationer.

– Det finns stora fördelar med robotassisterad kirurgi. Patienterna kommer snabbare i rörelse, får mindre sår och smärta efter operationen. Snabbare återhämtning ger ökat välmående efter operation och mindre vävnadstrauma leder till färre kirurgiska komplikationer, säger Jozef Urdzik, sektionschef för lever-pankreaskirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Minskar arbetsbelastningen

Även för vårdpersonalen finns det fördelar, inte minst där det gäller arbetsbelastningen. Smärtlindring efter operation blir enklare, behovet av kontroller minskar och att patienten återhämtar sig snabbare och får färre komplikationer minskar också trycket på vårdpersonalen.

Robotkirurgi gör att kirurger dessutom kan operera med högre precision än traditionell titthålskirurgi. Ingreppen blir säkrare och det går därmed att utföra mer komplexa operationer.

Kirurg styr via en konsol

Akademiska sjukhuset använder sig av robotkirurgi sedan 2014. Först ut var canceroperationer inom urologi, gynekologi och tjock- och ändtarm.

Den minimalinvasiva tekniken innebär att en kirurg styr roboten med händer och fötter via en konsol. Roboten har titthålsinstrument som förs in genom små snitt i huden. Genom ett av titthål förs en kamera in som filmar operationen inifrån.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan