Först i Sverige med automatiserad steril

Automatisering Sveriges första automatiserade steriltekniska enhet byggs i Malmö. Automatiseringen ger medarbetarna en bättre arbetsmiljö, men innebär även förbättringar för patientsäkerheten.

Först i Sverige med automatiserad steril
Sanna Bozic, enhetschef för den steriltekniska enheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Sterila instrument är en viktig förutsättning i vården. När kirurgiska instrument har använts under en operation ska de diskas, synas, packas och steriliseras igen innan de används vid nästa operation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Frigöra tid för medarbetare

I den steriltekniska enhet som ska byggas i den nya vårdbyggnaden i Malmö kommer stora delar av arbetet att automatiseras. Förhoppningen är att detta ska frigöra tid så att medarbetare ska kunna ägna sig åt det som kräver deras kompetens.

– Automatiseringen av den steriltekniska verksamheten är ett exempel på en önskad och även nödvändig utveckling, säger Björn Ekmehag, sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.

Flyttar många kilo per dag

Automatiseringen består av både robotarmar och transportband. Robotarna kommer att ersätta de arbetsmoment som innebär att lyfta och vrida. Det är en efterlängtad förändring – det blir väldigt många kilo som flyttas under en dag.

En lagerrobot kommer att bemanna förrådet där det steriliserade materialet förvaras tills det ska användas. Förrådet kan därmed byggas på höjden, vilket innebär att det kräver betydligt mindre yta.

Allt på samma plats

Den nya sterilen innebär dessutom att allt att samlas på samma plats, på samma våningsplan och inom samma renhetszon som de 23 nya operationssalarna. Detta kommer även att underlätta och frigöra tid för operationspersonalen som idag utför vissa moment.

– Vi som jobbar här är ju utbildade specifikt i detta och experter på det vi gör, så det blir en bättre fördelning av arbetsuppgifterna, berättar Sanna Bozic, enhetschef för den steriltekniska enheten.

Byggandet och installationen av enheten blir klar under 2025 och enheten kan därmed tas i drift i början av 2026.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan