Bättre samverkan behövs för att förebygga självmord

Bättre samverkan mellan olika aktörer, bättre bedömningar och ett utökat arbete med individuella vård- och behandlingsplaner. Det är några av de åtgärder som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen vill se för en bättre suicidprevention i Sverige.

Bättre samverkan behövs för att förebygga självmord

I en ny rapport har de båda myndigheterna låtit forskare vid Sahlgrenska akademin göra händelseanalyser – systematiska undersökningar av vad som gjordes eller inte gjordes av vården innan ett självmord. Det som studerats är 228 fall mellan 2006 och 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ofta ägde dessa självmord rum i nära anslutning till pågående vård. Det fanns ofta anhöriga, men i bara en tredjedel av fallen hade de närstående varit delaktiga i vården. Projektgruppen identifierade totalt 650 felhändelser och 750 bidragande bakgrundsfaktorer. Det handlade om brister i vård- och behandlingsplaner, brister i bedömningen av självmordsrisk och brister i samverkan mellan olik vårdaktörer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hämtar fler artiklar
Till startsidan