Vård för ryggmärgsskadade utlyses som högspecialiserad

Socialstyrelsen har beslutat att vård av ryggmärgsskadade ska utlysas som nationell högspecialiserad vård som ska bedrivas vid fyra enheter i landet.

Vård för ryggmärgsskadade utlyses som högspecialiserad
Foto: Pixabay.

– I dag är det stora skillnader i kvaliteten på vården av ryggmärgsskadade och genom det här beslutet skapar vi förutsättningar för ökad kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling. Frågan om en koncentration inom området har diskuterats i decennier utan att enighet kunnat nås. Genom det nya arbetet med nationell högspecialiserad vård har det varit möjligt att fatta det här beslutet, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För gruppen barn och ungdomar ska vården koncentreras till endast två enheter.

Socialstyrelsens beslut gäller den subakuta vården och den första delen av rehabiliteringen ska bedrivas som högspecialiserad vård.

– De flesta har varit positiva till en koncentration inom det här vårdområdet. Sakkunniga har föreslagit att även senare rehabilitering och uppföljning bör koncentreras, medan flera remissinstanser liksom beredningsgrupp har sett svårigheter med detta. Den sammanvägda bedömningen har blivit att om senare rehabilitering och uppföljning av denna relativt stora patientgrupp enbart skulle få utföras av enheter med tillstånd skulle det få alltför omfattande konsekvenser för patienterna och för den lokala och regionala vårdkompetensen, säger Thomas Lindén.

I november utlyses möjligheten för regionerna att ansöka om att bli den som får bedriva vården. Tillståndsbeslutet beräknas fattas under maj 2020.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan