Brist på kunskap och samverkan kring våldsoffer

Brist på kunskap och samverkan kring våldsoffer

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sjuksköterskor på akuten har ofta för dålig kunskap och beredskap att möta och ta hand om personer som utsatts för våld. Ofta brister den samverkan som bör ske med andra myndigheter och organisationer.

 

Det visar en ny doktorsavhandling i vårdvetenskap av Josefin Rahmqvist.

 

Patienterna behöver inte bara medicinskt omhändertagande, utan också insatser som spårsäkring och samverkan med polis och sociala myndigheter. Kring detta är rutinerna och kunskapen ofta bristande, konstaterar Josefin Rahmqvist i avhandlingen, som lades fram vid Linnéuniversitetet i Växjö.

 

Medan de flesta akutmottagningar har rutiner för att ta hand om kvinnor och barn som utsatts för våld saknas detta för andra våldsoffer.

 

Av drygt 450 sjuksköterskor som arbetar på svenska akutmottagningar svarade 97 procent i Josefin Rahmqvists studier att de vårdade våldsutsatta patienter. Mindre än en tredjedel hade fått någon form av utbildning för det.

 

— Tyvärr finns det ingen forensisk utbildning för sjuksköterskor i Sverige i dag. Det borde vara en självklar del av grundutbildningen och i vissa specialistutbildningar, säger Josefin Rahmqvist till Vårdfokus.

 

 

 

Läs hela avhandlingen

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1262268&dswid=-6915

Hämtar fler artiklar
Till startsidan