Covid-patienter med risk fångas upp med nytt arbetssätt

Covid-19 När en person i känd riskgrupp för svår covid har testats positivt för sjukdomen går ett SMS till den vårdcentral som patienten hör till. Vårdcentralen håller sedan telefonkontakt med patienten i två veckor för att tidigt kunna fånga upp ett försämrat tillstånd.

Covid-patienter med risk fångas upp med nytt arbetssätt
Lotta Larsdotter, sjukvårdsdirektör och chef för Vårdcentralerna Bra Liv. Foto: Region Jönköping.

Så arbetar Region Jönköpings vårdcentraler Bra Liv sedan några veckor tillbaka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Kunskapen bygger på en analys av alla de patienter som har varit inlagda för covid 19 på våra tre sjukhus under året.

Analysen av de patienterna har lett till en så kallad prediktion; vi kan se vilka av de som insjuknar nu som kommer ha risk att bli allvarligt sjuka och behöva läggas in, berättar Lotta Larsdotter, direktör för Bra Liv, för Kvalitetsvård.

– Vi vet att av de här patienterna, som ofta är äldre män, hamnar kanske en fjärdedel i slutenvården på grund av covid. Vi vill fånga upp dem tidigare i förloppet, så att de inte kraschar in på akuten och därifrån direkt till IVA, säger

Riskpatienterna registreras på en rapportlista och SMS:et påminner vårdcentralens personal om att en patient har tillkommit. Ofta är det sedan den läkare patienten brukar ha kontakt med som ringer upp för att höra hur patienten mår. Det kan också vara en sjuksköterska.

– Vi har satt samman ett schema och en checklista för hur de här samtalen ska gå till. Vi har ju lärt oss med tiden vad som är viktigt när det gäller covidpatienter, till exempel att inte bara ställa frågor om hur patienterna känner sig i vila vad gäller andningen, utan också hur de klarar lite ansträngning.

”Har du gått till brevlådan?”

Bra frågor kan vara om patienten orkar resa sig upp och sätta sig igen några gånger i rad, eller om hen orkat gå till brevlådan. Andra viktiga frågor rör feber, hosta och hur andningen upplevs. Regionen har också köpt in pulsoximetrar som den som vill kan få låna för att mäta sin egen syresättning.

– Vi köpte in hundra sådana, och har fördelat dem på vårdcentralerna utifrån hur många covidpatienter de har. Vi har haft ett stort utbrott i Sävsjö, så där fick vårdcentralen några fler än övriga.

Patienterna har uppskattat kontakten, fortsätter Lotta Larsdotter.

FAKTA

De här patienterna kan hamna på listan för riskprediktion:

Diabetes typ2. Sen effekt efter stroke eller annan cerebrovaskulär sjukdom. Patienter med onormal andning till följd av exempelvis KOL, fetma med BMI 30 eller högre och rökare. Personer med sömnstörningar.

– Vad jag har hört från vårdcentralerna är att de blir glada över att vi ringer. Många är förstås oroliga, och blir därför tacksamma för kontakten.

Något sekretessproblem finns inte, fortsätter hon.

– Man kanske tänker att jag inte har rätt att få information när jag inte är behandlande läkare, när jag kring just den här sjukdomsepisoden inte har haft en tidigare kontakt med patienten. Men vi har stöd av godhetsprincipen, som ger oss både en rättighet och en skyldighet att hjälpa en patient som vi vet kan bli mycket sjuk.

När någon av patienterna visar tecken på att bli sämre kallas de in till vårdcentralen direkt för bedömning om de behöver läggas in. Annars avslutas telefonkontakterna när patienten tillfrisknat, och hur många samtal som behövs varierar, ofta handlar det om tre till fem samtal.

Eftersom arbetssättet bara har använts i några veckor finns det ingen utvärdering ännu. Däremot har man redan sett exempel på att patienter har fångats upp när det har behövts.

– Redan de första dagarna som vi jobbade så här hittade vårdcentralen i Smålandsstenar en patient som man märkte att man borde titta närmare på. Efter telefonsamtalet kom patienten till vårdcentralen för undersökning. Patientens saturation var nere i 70, visade det sig, så hen skickades därifrån direkt till sjukhus.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan