Beteendeterapi minskade behovet av sjukskrivning

Personcentrerad vård Beteendeterapi kan minska behovet av sjukskrivningar. Det visar resultaten av en studie där personal inom primärvården utbildades i terapiformen ACT. “Det handlar om att lära sig leva med sina känslor och hantera dem” säger forskaren bakom studien.

Beteendeterapi minskade behovet av sjukskrivning
När personal inom primärvården utbildades i terapiformen ACT sjönk även sjukskrivningarna för deras patienter. Foto: Adobe Stock

Cirka 60 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är idag relaterade till ångest, depression, smärta och olika former av stressdiagnoser. De flesta patienter med sådana problem behandlas inom primärvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sjukskrivningarna minskade

En studie vid Linköpings universitet pekar på att antalet sjukskrivningar skulle kunna minska rejält. När personal inom primärvården utbildades i terapiformen ACT sjönk nämligen sjukskrivningarna för deras patienter med 21 procent.

Fakta

Så fungerar ACT

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en uppmärksammad form av beteendeterapi. Inom ACT ryms en mängd tekniker med målet att gynna hjälpsam förändring för användaren. Bland annat ingår medveten närvaro och acceptans inför obehagliga känslor och tankar.

ACT-utbildningen till sjukvårdspersonalen har bland annat bestått av föreläsningar om hur vårdpersonalen kan förhålla sig till sina patienter och deras symptom, handledning och tvärprofessionella träffar där en del patientärenden diskuterats.

Åsa Kadowaki, en av forskarna som genomfört studien, konstaterar att studien bekräftar att patienter med lätta till medelsvåra depressioner behöver annan hjälp än sjukskrivning.

– Det handlar om att lära sig leva med sina känslor och hantera dem. Inom sjukvården behöver vi därför återerövra möjligheten att utföra läkekonst och göra det som är hjälpsamt för patienten, säger Åsa Kadowaki, psykiater och legitimerad KBT-terapeut.

Helhetssyn på patienten

I studien har sjukvårdspersonal vid fem vårdcentraler i Region Kalmar har fått kontinuerlig utbildning i hur de ska förhålla sig till sina patienter med hjälp av ACT. Syftet har varit att ge läkare och annan sjukvårdspersonal verktyg som stärker dem i deras förmåga till att medicinskt bedöma, men även att ha en helhetssyn på patienterna.

I studien ingick även fem vårdcentraler i Region Jönköping där personalen inte fick någon ACT-utbildning eller handledning.

Motiverande samtal

Medan sjukskrivningarna av patienter minskade med 21 procent i Kalmar så skedde ingen förändring alls i Jönköping.

– Vårt mål är att hjälpa människor till egna beslut kring vad de behöver förändra för att uppnå en hållbarhet i sina liv. Det kan till exempel ske med hjälp av motiverande samtal, påpekar Åsa Kadowaki.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan