Då ökar risken för att dö i sepsis

Forskning Det finns sex variabler som är extra viktigt att hålla koll på för att undvika att patienter dör i sepsis. Det visar en studie av patienter på Södersjukhuset i Stockholm.

Då ökar risken för att dö i sepsis
Forskare har hittat sex varningstecken som ökar risken att dö i sepsis. Foto: Getty Images

Sepsis är ett livshotande tillstånd och ligger bakom ungefär 20 procent av dödsfallen i världen årligen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har forskare identifierat sex variabler som kan förutsäga vilka sepsispatienter löper en ökad risk att dö.

Varningslampa för vården

Lisa Kurland, Örebro universitet.

– Variablerna skulle kunna fungera som en varningslampa för hälso- och sjukvårdspersonalen som möter sepsispatienter på akutmottagningar, säger Lisa Kurland, professor i akutsjukvård vid Örebro universitet och en av forskarna bakom studien.

I en nyligen publicerad studie har forskarna undersökt sambandet mellan 91 olika variabler – som till exempel feber och frossa – och risken att dö av sepsis inom sju och trettio dagar.

Sex avgörande variabler

I studien ingick totalt 445 vuxna patienter. De hade kommit till Södersjukhuset med en ambulans och senare blivit inlagda på sjukhuset med sepsisdiagnos.

– Vi tittade på 91 variabler, men resultaten visar att så få som sex kan användas för att förutsäga dödlighet hos patienter med sepsis med hög sannolikhet, förklarar Lisa Kurland.

Variablerna för att förutsäga dödlighet inom sju och trettio dagar är: feber, låg syremättnad i blodet, frossa, svårigheter att svara på frågor och ankomst med ambulans. Avvikande beteende eller medvetenhetsnivå förutsade dödlighet inom en vecka, medan andningssvårigheter var viktigare för att förutsäga dödlighet efter trettio dagar.

Känna igen patienter med risk

Enligt Lisa Kurland skulle variablerna kunna användas som verktyg för att hjälpa kliniker att lättare känna igen dessa patienter.

– Sepsispatienter kan ha många olika symptom vilket gör det svårt att sätta rätt diagnos tidigt. Lyckas vi identifiera dessa patienter i tid kan vi rädda flera liv, säger Lisa Kurland.

I studien använde sig forskarna av maskininlärning. På så vis har de kunnat analysera en stor mängd variabler kopplade till sepsis och därmed förutsäga utgången för patienterna. På det sättet har de kunnat ringa in skillnader mellan de patienter som överlever och de patienter som dör i sepsis.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan