”Bristande kunskap ökar lidandet för kvinnor”

Läsvärt Vården saknar kunskap om klimakteriet. Det gör att många kvinnor lider i onödan. Det menar barnmorskan Eva Elmström, aktuell med en ny bok i ämnet.

”Bristande kunskap ökar lidandet för kvinnor”
Eva Elmström vill höja kunskapen om klimakteriet. Fotograf: Marcus Gustafsson

Vården för kvinnor i övergångsperioden är ojämlik, både geografiskt och kunskapsmässigt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det menar barnmorskan Eva Elmström som har 30 års erfarenhet av att arbeta med kvinnohälsa.

Bristande kunskap ökar lidandet

– Med bristande kunskap hos vårdgivaren ökar lidandet för kvinnor. Besvär under övergångsperioden kan bidra till sänkt livskvalitet och påverkad hälsa, konstaterar hon.

Klimakteriet – handbok för vårdgivare är utgiven på Gothia Kompetens.

Eva Elmström har arbetat med kvinnohälsa i över 30 år, som sjuksköterska och barnmorska och mött kvinnor i alla åldrar. Hon sitter även med i en arbetsgrupp inom Region Stockholm vars syfte är att förbättra klimakterievården.

Nu är hon bokaktuell med Klimakteriet – handbok för vårdgivare. Med den vill hon öka klimakteriekunskapen inom vården.

Bygger på forskning

Boken bygger på vetenskaplig grund och den senaste forskningen inom området. Boken tar upp ämnen som gynekologisk endokrinologi, terminologi, egenvård, menopausal hormonterapi, sexuell, känslomässig och fysisk hälsa samt arbetsgivarens ansvar.

Stor vikt läggs på bemötande och anamnestagning. Ett flertal patientfall beskrivs och sist i boken finns ett antal bilagor som stöd i arbetet med patienten.

Användbar i klinisk vardag

Boken vänder sig till vårdgivare som träffar kvinnor i medelåldern till exempel barnmorskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare, dietister, psykologer och terapeuter.

Den kan vara till nytta både under utbildning och i klinisk vardag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan