Satsning på fysioterapeut blev ett kvalitetslyft

Förbättringsarbete En specialiserad fysioterapeut kan göra stor skillnad i kvinnosjukvården. I region Gävleborg har satsningen inneburit ett kvalitetslyft för både läkare och patienter.

Satsning på fysioterapeut blev ett kvalitetslyft
Maria Pliakas (till höger) hoppas att projektet kan leda till att fysioterapin ingår i den ordinarie kvinnosjukvården. Foto: Region Gävleborg

Region Gävleborg har anställt en fysioterapeut i kvinnosjukvården som kan komplettera läkarens insatser och vara ett viktigt stöd i många vårdprogram.  Hon heter Maria Pliakas och ser stora möjligheter att bidra med sin kunskap.

– Det är så många som lider i det tysta och inte får den hjälp de behöver då det oftast bara är storstäderna som haft kompetensen. Det är så givande att hjälpa dessa kvinnor och se hur de kan återvända till ett familjeliv där de kan var aktiva tillsammans med barnen och vara delaktiga i samhället, skola och idrottsaktiviteter, säger Maria Pliakas i en intervju på region Gävleborgs webbsajt.

Resurs i teamarbetet

Som fysioterapeut kan hon bland annat hjälpa patienter inom områdena förlossningsskador, gynekologisk cancer och sexologiska besvär.

Vårdenhetschef Anna Rauden, fysioterapeut Maria Pliakas och fysioterapeut under upplärande Petra Balog. Foto: Region Gävleborg

Hon är även en viktig resurs i de interprofessionella teamen. Det finns idag team för endometrios, förlossningsskador, gynekologisk cancerrehabilitering och snart även ett vulva team.

Anna Rauden, läkare och vårdenhetschef för kvinnosjukvården, konstaterar att det finns ett stort behov av fysioterapeuter med specialistkunskap inom kvinnosjukvården.

Uppfyller nu sitt uppdrag

– Tidigare har patienterna endast fått träffa gynekolog och enligt flera vårdprogram behöver även fysioterapeut ingå i patientens vård. Med det här projektet kan vi äntligen uppfylla vårt uppdrag, säger hon till region Gävleborg.

Satsningen ingår i ett ettårigt projekt med fokus på kvinnors och barns hälsa i Region Gävleborg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan