”Det krävs långsiktiga satsningar för att klara vårdens utmaningar”

Budget Fler vårdplatser, kortare köer och bättre tillgång till primärvården. Det är några av satsningarna som regeringen föreslår i årets budget. Men Läkarförbundet hade förväntat sig mer.

”Det krävs långsiktiga satsningar för att klara vårdens utmaningar”
Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

”Vårdköerna ska kortas, kvaliteten höjas, valfriheten inom vården värnas och tillgängligheten till hälso- och sjukvården öka”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det skriver regeringen i ett pressmeddelande när den nya budgeten presenterades tidigare i veckan.

Fler vårdplatser och kortare köer

I budgetpropositionen föreslår regeringen att 2,1 nya miljarder går till vård och omsorg under nästa år. Pengarna ska användas för att bland annat utöka antalet vårdplatser och att stärka förlossningsvården. Dessutom vill man öka det statliga ansvaret, bland annat genom en nationell vårdförmedling.

Läkarförbundet är dock kritiska till den budget som presenterats. Med tanke på de växande vårdköerna, bristen på vårdplatser, en allt mer uttröttad personal och en mycket ansträngd arbetsmiljö hade de förväntat sig större satsningar på vården. Dessutom tillkommer ett stigande kostnadsläge.

Hade förväntat sig mer

– Det kommer att krävas stora långsiktiga satsningar för att klara vårdens utmaningar, och de lyser dessvärre med sin frånvaro i årets statsbudget. Med tanke på regeringspartiernas utskottsinitiativ i våras, där de talade om behovet av en exceptionell kraftsamling i vården, och den omfattande utbyggnad som man talade om i Tidö-avtalet, hade vi förväntat oss mer, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet i en presskommentar.

Förutom långsiktiga satsningar och prioriteringar skulle hade hon gärna sett att man tillsatte en kriskommission för vårdens arbetsmiljö.  

Däremot välkomnar Läkarförbundet förslaget om nationell vårdförmedling, den långsiktiga satsningen på vårdplatser samt förslaget om en nationell plan för att förbättra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Satsar 2,1 miljarder

Regeringen vill bland annat satsa på att:

  • utöka antalet vårdplatser
  • stärka förlossningsvården
  • korta vårdköerna genom en nationell statlig vårdförmedling
  • förbättra tillgången till primärvård på landsbygden
Hämtar fler artiklar
Till startsidan