Diabetespatienter känner sig inte involverade

Patientinvolvering Två av tre av Diabetesförbundets medlemmar är nöjda med vården i stort och ännu fler känner sig trygga med vårdpersonalen. Men färre än hälften uppger att de med hjälp av vården sätter upp mål för egenvård.

Diabetespatienter känner sig inte involverade
Thomas Löfvenius. Foto: Bildmedia.

Det visar en ny undersökning bland förbundets medlemmar, som ligger till grund för rapporten ”Vad hände med den involverade patienten?”. Även vårdpersonal ingår i undersökningen, och det är uppenbart att det finns ett glapp mellan hur patienter och vårdpersonal ser på hur stöd och kunskap kring egenvård erbjuds.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–Resultaten från vår undersökning ger oss viktig kunskap om hur situationen ser ut för våra medlemmar, belyser vilka områden som behöver förbättras och utgör ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete för att förbättra för dem som lever med typ 2-diabetes i Sverige idag, säger Thomas Löfvenius, ordförande i Svenska Diabetesförbundet i ett pressmeddelande.

Både medlemmar och vårdrepresentanter är överens om att kunskap är viktig, men när det gäller utbildning om typ 2-diabetes skiljer sig uppfattningarna åt. Sju av tio vårdrepresentanter uppger att de erbjuder utbildning om typ 2-diabetes, medan bara var tredje av medlemmarna säger sig ha fått ett sådant erbjudande. Färre än hälften av medlemmarna uppger att de med hjälp av vården satt upp mål för egenvården. Drygt hälften tycker att de har fått tillräcklig information om sin sjukdom från vården.

Drygt hälften (53 procent) av patienterna uppger att de har inflytande över valet av behandling, medan 88 procent av vårdpersonalen anser att patienterna som regel har inflytande över behandlingsvalet.

–Inom Diabetesförbundet arbetar vi för att personer med typ 2-diabetes ska kunna ha en god kunskap om sin sjukdom och för att de ska kunna må så bra som möjligt, säger Thomas Löfvenius. Vi hoppas att den här rapporten blir en ögonöppnare för vårdpersonal och beslutsfattare i arbetet med att förbättra stödet till personer med typ 2-diabetes.

Ladda ned och läs hela rapporten

 

Patienter och personal svarade i webbenkät

Sammanlagt 964 medlemmar i Diabetesförbundet, 110 allmänläkare och 84 sjuksköterskor från alla regioner besvarat frågor via en webbenkät under perioden december 2018 till februari 2019. Därefter analyserades och sammanställdes materialet i en rapport, vilken uppdaterades i september 2020. Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim AB har bidragit med finansiellt stöd till undersökningsrapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan