Delaktighet viktig i neonatalvård

Barnhälsovård Föräldrars delaktighet i vården och vikten av en sammanhållen vårdkedja är centralt i Socialstyrelsens nya rekommendationer för neonatalvården.

Delaktighet viktig i neonatalvård

Förslaget som ska bli ett nationellt kunskapsstöd går nu ut på remiss.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hur delaktiga föräldrar får vara varierar idag över landet, enligt Socialstyrelsens utredare Ylva Malmquist. Nu kommer förslag på rekommendationer för elva områden.

– Vi rekommenderar exempelvis att vården ska säkerställa att föräldrar och barn inte separeras alls eller minimalt, och att hud-mot-hudvård ska erbjudas så ofta det är möjligt. Detta kan gynna tillväxt, amning, motverka sjuklighet samt öka föräldrars välmående och bindning till sitt barn. Vi rekommenderar också att personal ska erbjudas regelbunden professionell handledning för att stärkas i sin yrkesroll och för att kunna stötta föräldrar att vara delaktiga i vården, säger Ylva Malmquist i ett pressmeddelande.

I förslaget understryks också vikten av krisstöd till föräldrarna.

– Det är ofta omtumlande och stressande när ett barn föds för tidigt, är sjukt eller till och med riskerar att dö. Hälso- och sjukvården behöver därför fånga upp föräldrar och familjer i kris och ge dem stöd efter behov. Behoven kan även variera och familjen kan behöva stöd långt efter vårdtiden på neonatalavdelningen, säger Ylva Malmquist.

Läs hela förslaget här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan