Digital cancerdiagnostik ökar patientsäkerheten

Med digitala vävnadsprover blir cancervården mer patientsäker. I Skåne har nu hela regionen länkats samman tekniskt, vilket gör det möjligt att snabbt dela prover med en specialintresserad kollega på annan ort eller att mellan sjukhus hjälpa varandra då patientflödet kräver det.

Digital cancerdiagnostik ökar patientsäkerheten
Jens Enoksson ser stora fördelar med den digitala diagnostiken. Foto: Region Skåne.

– Vi började arbeta med digitala prover i april, maj, men behöll samtidigt det gamla arbetssättet med prover i objektsglas. Nu går vi över till att arbeta helt digitalt, utom för vissa typer av prover där vi fortsätter att arbeta med objektsglas parallellt i ett kvalitetsarbete, berättar Jens Enokson, överläkare in klinisk patologi vid Region Skåne.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Tidigare gjordes all diagnostik av vävnadsprover på traditionellt vis med mikroskop och proverna i objektsglas. Totalt rör det sig om 150 000 vävnadsprover på ett år för hela regionen om nu istället görs genom diagnostik på en bildskärm.

 

Fördelarna med det digitala arbetssättet är många, fortsätter han. Patientsäkerheten ökar då förväxlingsrisken är mindre än då man hanterar objektsglas. Det är också lätt att plocka fram gamla sparade prover för att jämföra. Vid osäkerhet är det smidigt och enkelt att skicka provet till en kollega.

 

– Och även indirekt så påverkas patientsäkerheten då vi i undervisningen av yngre läkare kan använda de digitala proverna. Det blir en mycket bättre undervisning, som ger en ökad patientsäkerhet på längre sikt.

 

Det går också att mäta och markerna vissa områden på de digitala proverna, och det är lätt att förstora vissa områden för att få en bättre bild.

 

Skånes nu sammankopplade teknik för digital cancerdiagnostik är störst i Sverige, kanske rentav störst i världen. Att hela regionen nu har tillgång till tekniken betyder att vården blir mer jämlik, framhåller Jens Enoksson.

 

– Arbetet blir också snabbare med den nya diagnostiken, fortsätter han. Jag märker det i mitt eget arbete att mina ledtider kortas, och det här kommer även patienterna att märka, även om vi inte har kunnat mäta det ännu – väntetiderna kommer att bli kortare.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan