Digitalt system gjorde kvalitetsarbetet enklare

Digitalisering MedQtech saknade ett digitalt kvalitetssystem för den medicintekniska branschen – och skapade ett eget. I samarbete med IT-företaget AM System har de nu tagit fram en produkt som gör kvalitetsarbetet både enklare och effektivare.

Digitalt system gjorde kvalitetsarbetet enklare
MedQtech såg att branschen behövde ett digitalt kvalitetsledningssystem. Foto: Adobe Stock

Ett certifierat kvalitetsledningssystem är ofta ett krav när medicintekniska bolag ska nå ut med sina produkter på marknaden. Men regelverken kan vara svåra att tolka, vilket innebär mycket administration och manuell hantering.

Stor administrativ börda

Therese Albinsson är VD och medicinteknisk konsult på MedQtech. I sin roll hjälper hon och hennes kollegor företag att implementera och certifiera sitt kvalitetsledningssystem, samt klassificera och nå olika produktcertifieringar.

– Vi upplevde att våra kunder fick lägga mycket tid på administration och manuella påskrifter, berättar hon.

Ville digitalisera

Det var också anledningen till att de började leta efter ett sätt att digitalisera arbetssätten. I utvärderingen av olika system kom de i kontakt med AM System.

– Deras system kändes mångsidigt och enkelt. Snabbt upptäckte vi fördelarna med att bygga en färdig konfiguration med mallar, flöden och processer som passar våra kunders krav, berättar Therese Albinsson.

Samarbete med AM System

2020 inledde de därför ett branschöverskridande samarbete med målet att förenkla och effektivisera arbetet med ledningssystemen. Resultatet blev MedQdoc. Det är ett validerat eQMS (digitalt kvalitetsledningssystem) som är uppbyggt i AM Systems plattform med MedQtech som branschspecialist.

Partnerskapet har utmynnat i ett tiotal kunder i både Sverige och Norge. Ett företag som satsat på MedQdoc är företaget Inossia.

– De gick från ett tidskrävande pappersbaserat system till helt digitala processer på enbart sexmånader, säger Therese Albinsson.

Har samma fokus

AM System är ett IT-företag med rötterna i Västerbottens inland, som sedan 20 år tillbaka utvecklat en molnbaserad plattform för ledningssystem.

Att förenkla och effektivisera är ett fokus som de delar med MedQtech.

– Det Therese och hennes team har gjort är en förädling av vår produkt, anpassad för deras bransch. Den gör att medicintekniska företag på kortare tid kan nå certifiering och marknad med sina produkter. Samtidigt som vi kan fortsätta erbjuda AM Systems ordinarie plattform till kunder som vill bygga upp sina egna flöden och processer. En win-win för alla parter, kommenterar Mats Carpenter, försäljningschef på AM System.