Ta chansen att diskutera Quality 4.0 med experterna

Kvalitet 4.0 Vad händer med Quality 4.0 och vad kan det ge för värde? Det några av frågorna som kvalitetsexperter från Sverige och övriga världen ska diskutera på ett seminarium – och du kan också vara med!

Ta chansen att diskutera Quality 4.0 med experterna
SFK bjuder in till ett seminarium om Kvalitet 4.0. Foto: Adobe Stock

I år är det elva år sedan man i Tyskland började prata om Industri 4.0. Som en följd av det kom begreppet Quality 4.0, något som Lars Sörqvist på Sandholm beskrev som det hetaste inom kvalitetsområdet för fem år sedan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men vad har hänt sedan dess?

Den 15 mars bjuder SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, och EOQ, European Organization for Quality, in till ett rundabordsseminarium online. Arrangemanget är kostnadsfritt och rubriken är ”What about Quality 4.0!?!”.

Vid sidan av svenska experter som professor Ida Gremyr från Chalmers, Jason Marton från Linköpings universitet och vd Dag Kroslid från Nordan deltar även en rad internationella ”kvalitetsstjärnor” som Mike Turner, Nicole Radziwill, professor Paolo Sampaio, C Ribas och Martin Peterek.

Sex frågor på agendan:

  • Vad är Quality 4.0?
  • Varför tillämpa Quality 4.0?
  • När ska Quality tillämpas 4.0?
  • Hur ska Quality 4.0 implementeras?
  • Var kan Quality 4.0 ge värde?
  • Vem driver Quality 4.0-konceptet?

Det finns även möjligheter för åhörarna att ställa frågor och komma med inspel.

Varför är det viktigt med det här rundabordssamtalet just nu? Och vad hoppas ni att det leder till?

– Eftersom det för de flesta är oklart vad Kvalitet 4.0 är och vad man behöver göra, är det av stort värde att få grepp om var forskningen står. Vi har dessutom med oss framstående ledare som utifrån sina perspektiv kan berätta om hur de tillämpar K4.0 i dag och vilken utveckling de ser. Vi som arrangörer tror också att denna grupp tillsammans kan initiera idéer om forskningsprojekt för att utveckla kunskaperna inom området. Vi ser inte detta som ett enskilt seminarium, utan vi ser det som ett steg på vägen, följt av fortsatta aktiviteter och evenemang, säger Folke Höglund från SFK.

Varför tror du att det fortfarande är lite si och så med kännedomen?

– ASQ (American Society for Quality) har haft ett antal årliga konferenser om temat liksom vi inom SFK haft uppe frågan på WQD 2020 och Vårkonferensen 2021. Ganska mycket forskning pågår inom området, men innehållet är inte så definierat. Vi inom SFK ser det som vår uppgift att samla och sprida kunskap och inspiration. Vi tycker att man som ansvarig för kvalitetsarbete ska sätta sig in i vad Kvalitet 4.0 kan ge inom respektive organisation. Erfarenhetsutbyte är ett bra sätt som SFK medverkar till. Kvalitetsprofessionella behöver uppgradera sin kompetens i linje med vad digitaliseringen kan ge.

Det är inte en risk att man upplever Quality 4.0 som lite passé redan eftersom man samtidigt pratar om Quality 5.0?

– Kort beskrivet kan man säga att 5.0 myntades av SIQ i samband med att de lanserade sin uppdaterade SIQ Management Modell. Den innehåller en stor portion med kriterier kring hållbarhet. De resonerar om att framtida generationer är en viktig intressent bland verksamhetens intressenter, vilket är en ädel tanke. De påverkades mycket av japanskt kvalitetstänkande som just inkluderade hållbarhet med detta resonemang. Det förekommer att det ibland att pratas om Industri 5.0 med samma resonemang om att inkludera hållbarhetsaspekter.

– Vi tycker att man genom detta slarvat förbi hur kvalitetsarbete kan effektiviseras genom att bruka alla de möjligheter som digitalisering ger. Denna fråga kommer att lyftas under rundabordsseminariet, då vi inom kvalitetsskrået mer och mer inkluderar hållbarhet i våra principer, metoder och verktyg. Det är mycket möjligt att vi kommer att hamna i Kvalitet 5.0 som resultat. Jag kan förstå att det kanske låter som om K4.0 är passé, men jag vill hävda att vi bara är i början på den resan!

Seminariet hålls klockan 15.00 – 17.00 på engelska. Anmäl dig här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan