Aleris första kvalitetsrapport: ”Vi vill vara transparenta och tydliga med vad vi gör”

Kvalitetsarbete Nyligen publicerade Aleris sin allra första kvalitetsrapport för hela koncernen. “Jag är otroligt stolt över det arbetet som alla medarbetare bidragit med” säger Niclas Skyttberg, chefläkare på Aleris.

Aleris första kvalitetsrapport: ”Vi vill vara transparenta och tydliga med vad vi gör”
– För oss, som är i en sektor som ständigt är under lupp, är det viktigt att vara transparent och tydliga med vad vi gör, säger chefläkare Niclas Skyttberg.

Nyligen publicerade den nordiska vårdgivaren Aleris en kvalitetsrapport för hela koncernen. Den ger en gemensam bild av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i både Sverige, Danmark och Norge.

Detta är första gången som Aleris sammanställer en rapport av det här slaget.

– Jag tror även att det är den första av sitt slag i Norden. Jag är väldigt nöjd med att vi lyckats med detta och är otroligt stolt över det arbetet som alla medarbetare bidragit med, säger Niclas Skyttberg, chefläkare på Aleris och ansvarig för ledningssystemet både strategiskt och som stöd i den praktiska verksamheten.

Bidrar till god och säker vård

Rapporten sätter ljuset på hur Aleris arbetar för att bidra till en god och säker vård. Utgångspunkten är Alerismodellen, ramverket för Aleris ledningssystem. Men rapporten gör dessutom nedslag i olika verksamheter där patienten kan ta del av konkreta exempel på arbetssätt, processer, förbättringsarbeten, mål och resultat.

– För oss, som är i en sektor som ständigt är under lupp, är det viktigt att vara transparent och tydliga med vad vi gör, poängterar Niclas Skyttberg.

Kvalitetsrapporten ger på så vis en bild av nuläget. Tanken är att både medarbetare, patienter och intressenter ska vara trygga i hur verksamheten fungerar, hur man arbetar och vilka resultat man har.

Trygghet för patienten

På längre sikt hoppas Niclas Skyttberg att de ska få till en kontinuerligt uppdaterad kvalitetsrapport som är lättillgänglig på nätet och alltid visar de senaste resultaten. Årets rapport är ett första steg.

– Vi vill förstås att fler ska välja oss. Genom transparens och tydlighet hoppas vi skapa en trygghet i att vi presterar en god vård, men även att medarbetarna ska känna stolthet för det arbete vi gör, förklarar Niclas Skyttberg.

Givande möten över landsgränserna

I rapporten har Aleris gjort djupdykningar inom några specifika områden – geriatrisk slutenvård, höftkirurgi, psykiatri och ryggkirurgi. Under resan har de samlat ansvariga för de olika specialområdena. Tillsammans har de beskrivit verksamhetsområdena och hur deras rutiner och arbetssätt ser ut.

– Vi är en stor verksamhet och vi har kanske inte varit så bra på att beskriva vad vi gör och lyfta fram våra styrkor. Det har varit väldigt kul att mötas över landsgränserna och prata verksamhet, kultur och arbetssätt. Det har varit många spännande diskussioner. Och på många sätt en ögonöppnare.

En positiv bieffekt är också att medarbetarna inom de olika specialiteterna lär känna varandra.

– Det är betydligt lättare att lyfta luren och ringa till varandra när man har träffats, konstaterar han.

Bidrar till att stärka kulturen

Kvalitetsrapporten innehåller naturligtvis även resultatmått inom olika perspektiv. Det kan vara patientsäkerhet, tillgänglighet och trycksår, men även mått som rör medarbetarengagemang och ledarskap, som personalomsättning, sjukfrånvaro och kränkande särbehandling.

Enligt Niclas Skyttberg blir rapporten även ett viktigt verktyg för att stärka kulturen och skapa en gemensam syn om vart man är på väg.

– Resultaten visar hur vi ligger till idag, men de är också viktiga för att se om vi borde göra saker på andra sätt – och att kunna se effekten av förändringar.

Största utmaningen

Kulturbygget är enligt honom den största utmaningen i kvalitetsarbetet. Att bygga en kultur där man inte bara upptäcker och åtgärdar fel, utan hela tiden jobbar med att se möjligheter och risker i alla beslut.

– Det kommer att ta tid innan vi når ut till alla våra 5 000 medarbetare. Jag tror att nyckeln är att hela tiden prata om kvalitetsarbetet, varför vi finns till, att ta avstamp i samma målbild och att utgå från den i allt vi gör.

Nästa års kioskvältare

Nästa steg i kvalitetsarbetet är att gå vidare med en djupdykning inom ytterligare ett område, ortopedi – eller mer specifikt – höftkirurgi. Tanken är att samla ansvariga för den specialiteten i de olika länderna och arbeta med att beskriva processen, ta fram standardiserade arbetssätt och best practice.

– Det hoppas jag blir nästa års stora kioskvältare i kvalitetsrapporten, säger Niclas Skyttberg.

Om Alerismodellen

  • Aleris verksamhetsmodell utgör den karta och kompass som de använder för allt arbete i koncernen. Modellen beskriver vilka de är, hur de arbetar och vad de vill uppnå i Aleris.
  • Modellen är tänkt att vara en grund för ledningssystemet och kopplar ihop affärsidé, vision och värderingar med processer, arbetssätt, utfallsmått och nyckeltal.
  • På så sätt ska modellen fungera som ett ramverk och stöd när de står inför inriktningsbeslut eller etiska dilemman i verksamheten.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan