E-hälsomyndigheten föreslår förändringar av kvalitetsregistren

Digitalisering E-hälsomyndigheten vill se en sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister. Tanken är att den då kan komma till större nytta för både hälsa, vård, omsorg och forskning.

E-hälsomyndigheten föreslår förändringar av kvalitetsregistren
En mer sammanhållen infrastruktur för nationellt kvalitetsregister skulle ha många fördelar. Foto: Adobe Stock

Idag lagras hälsodata ofta på olika sätt hos olika vårdgivare och i flera olika regioner. En mer sammanhållen infrastruktur för nationellt kvalitetsregister skulle ha många fördelar. Innehållet i registren skulle då kunna användas för att höja vårdkvaliteten, effektivisera resursanvändningen, stimulera forskning och bidra till en med datadriven vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Utveckla en digital infrastruktur

Men det kräver också en gemensam digital infrastruktur som minskar den administrativa börda som idag finns för nationella kvalitetsregister.

I september 2021 fick E-hälsomyndigheten i uppdrag av den dåvarande regeringen att se över möjligheterna med en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister.

Nationell sammanhållning

Nu har de alltså presenterat sina slutsatser och sammanfattar dem i tre förslag.

För att bygga en nationell digital infrastruktur behöver man etablera:

  • En nationell funktion för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg. Funktionen ska främja arbetet med att ta fram och öka användningen av gemensamma specifikationer. Detta är en förutsättning för att kunna automatisera överföringen av information till kvalitetsregistren och därmed minska manuell administration.
  • En statlig nationell interoperabilitetslösning. Lösningen ska bygga på internationella standarder och erbjuda olika tekniska tjänster inom hälsa, vård och omsorg. Bland annat ska den säkra och effektivisera den automatiska överföringen av information från vårdens it-system till kvalitetsregistrens tekniska plattformar.
  • En statlig nationell registerplattform med tillhörande verksamhetsstöd. I dag finns det 17 skilda registerplattformar vilket försvårar sammankoppling mellan olika it-system. Förslaget ökar graden av standardisering och ger lägre kostnader över tid.

De två sista förslagen är omfattande. E-hälsomyndigheten konstaterar att fler frågor behöver utredas. De föreslår därför att de får i uppdrag att arbeta vidare med de frågorna tillsammans med berörda aktörer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan