Ensamheten stor bland personer med hemtjänst

Ensamhet är ett stort problem hos de äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Det visar sig återigen i Socialstyrelsens årliga enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Ensamheten stor bland personer med hemtjänst

Av de som bor hemma med stöd av hemtjänst upplever 40 procent att de lider av ensamhet då och då. 13 procent uppger att de ofta gör det. Motsvarande andel hos de som bor på särskilt boende är 47 procent respektive 18 procent. Resultatet har varit ungefär detsamma de senaste tre åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Andelen av de svarande som har äldreomsorg som anser att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt är 95 procent. De som bor i ordinärt boende är mer positiva än de som bor på särskilt boende. De flesta inom båda grupperna tycker också att personalen alltid eller oftast brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem, i genomsnitt 77 procent.

 

Det är färre som säger sig kunna påverka vilka tider personalen hjälper dem – 60 procent säger att de kan göra det i båda grupperna.

 

En slutsats som Socialstyrelsen drar av årets undersökning är att mer behöver göras för att den grupp som har hemtjänst eller bor på särskilt boende ska komma ur den ofrivilliga ensamheten.

 

Man har försökt förut, genom förändringar i socialtjänstlagen. Uppdrag har också riktats till flera pensionärsorganisationer, och visat på värdet av att skapa boendeformer och mötesplatser utifrån de äldres intressen.

 

Men resultaten från den här undersökningen tyder på att personalen inom äldreomsorgen behöver bättre förutsättningar för att kunna stödja de sociala behoven hos äldre personer, konstaterar Socialstyrelsen i en kommentar till resultatet.

Läs mer om årets enkät

 

Årlig enkät sedan 2013

Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på ett jämförbart sätt årligen sedan 2013. Undersökningen riktar sig till alla personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. I 2019 års undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? fick 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. Av dessa svarade 57 procent (124 997 personer) på enkäten.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan