Fallskador ökar något

Fallskador ökade i fjol och fortsätter vara den olyckstyp som hos äldre leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar. De regionala skillnaderna är stora, visar ny statistik.

Fallskador ökar något

Totalt 69 500 personer föll och skadade sig så illa att de behövde läggas in på sjukhus, en liten ökning jämfört med 2017 då antalet var cirka 67 200. Av dem som lades in på sjukhus var sju av tio 65 år eller äldre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Nästan 5 procent av alla män 80 år och äldre var någon gång under 2018 inskrivna på sjukhus för en fallolycka. Inom gruppen kvinnor 80 år och äldre var det knappt 7 procent, säger Kristina Klerdal, statistiker på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Totalt sett är det en större andel kvinnor 65 år och äldre än män som får läggas in på sjukhus eller söka specialiserad öppenvård efter en fallolycka. Men för män är det vanligare att olyckan är så allvarlig att den leder till dödsfall.

Det finns stora skillnader mellan länen när det gäller andelen äldre som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor. År 2018 var det mer än 50 procent vanligare att personer över 65 år sjukhusvårdades för fallolyckor i Stockholms län än i Gävleborgs län. I Stockholms län skrevs drygt 3 000 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, i Gävleborgs län var det drygt 1 900 personer. Dessa siffor är justerade för skillnader i åldersstrukturen bland befolkningen.

Just nu pågår den nationella fallförebyggande veckan, en årlig kampanjvecka initierad av Socialstyrelsen. I år har den tre teman – mat, motion och medicin.

– De flesta fallolyckor bland äldre sker i hemmet och det förebyggande arbetet i samhället behöver pågå kontinuerligt över året. Det finns även mycket man själv kan göra. Exempelvis behöver äldre tänka lite extra på att äta näringsriktigt och träna balans och styrka. Det är också viktigt att ha kunskap om sina läkemedel och vara uppmärksam på eventuella biverkningar eftersom vissa läkemedel kan öka risken för fall, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.

Foto: Pixabay.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan