Få vill bli distriktsköterska

Distriktsköterskeutbildningen vid Mälardalens högskola ställs in i höst eftersom alltför få har sökt. Akademichefen på Mälardalens högskola har märkt ett minskat intresse för utbildningen under flera år, och tror att det kan bero på att specialistkompetensen har fått ett annat innehåll på senare år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Tidigare gjorde distriktssköterskan mycket hembesök och de hade ett självständigt arbete. I dag har många av deras arbetsuppgifter förskjutits till den kommunala hälso- och sjukvården. Numera jobbar distriktssköterskorna huvudsakligen på en mottagning, kanske i telefon. De har inte alls det fria arbete som de hade tidigare, säger Maria Müllersdorf till Vårdfokus.

Till höstens 42 utbildningsplatser fanns bara 23 förstahandssökande. I fjol sökte ett 50-tal, men flera dök inte upp och kvar efter två terminer slut är bara 14 studerande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan