Fem utmaningar för värdebaserad vård

Johan Stålberg högupplöst1Johan Stålberg, verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har jobbat med värdebaserad vård för patienter med bipolär sjukdom sedan hösten 2013. Han lyfter fram fem viktiga utmaningar i arbetet framöver:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

1. Förankring. För att måtten ska vara trovärdiga är det viktigt att förankra arbetssättet hos medarbetarna och synliggöra hur resultaten skapar värde. Dessutom måste ledningen visa sitt intresse och stödja verksamheten i förbättringsarbetet.

2. Kostnads- och resultatmått. Det kan vara svårt att fånga upp kostnader på en sådan deltaljnivå att det ger relevanta svar för en enskild patientgrupp. Men för att resultaten ska bli relevanta kan de inte bygga på schablonbelopp utan måste vara detaljerade, precisa och kvalitetssäkrade.

3. Uthållighet. Långsiktighet är en förutsättning för att lyckas, men det gäller att behålla energin och engagemanget. Här är det viktigt med stödet från sjukhusledningen och att arbetssättet för spridning i hela verksamheten.

4. Utdata. Att få ut relevant information ur datasystemen är en stor utmaning. På Sahlgrenska har de jobbat med en kombination av kvalitetsregistret BipoläR och Sahlgrenskas patientdata- och faktureringssystem.

5. Benchmarking. Att jämföra sig och lära av varandra är viktigt för att se förbättringsmöjligheter, till exempel att liknande avdelningar jämför resultat och lär sig av varandras arbetssätt. Dessutom träffas de verksamheter som jobbar med värdebaserad vård på Sahlgrenska regelbundet och utbyter erfarenheter av själva arbetsmodellen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan