Bättre på förbättring med värdebaserad vård

Bättre på förbättring med värdebaserad vård

Johan Stålberg högupplöst1

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förståelse för verksamheten, tydligare uppföljning och en djupare insikt om behovet av förbättringsarbete. Det är några resultat av pilotprojektet med värdebaserad vård för patienter med bipolär sjukdom på Sahlgrenska universitetssjukhuset som startade hösten 2013.

Arbetssättet har också byggt ett närmare samarbete mellan vårdkedjans olika delar, vilket underlättar övergång från heldygnsvård till öppenvård.

Ett patientmått projektet jobbat med är att minska vårdtider inom slutenvården. Här har två avdelningar, där det tidigare skilde 30 procent i medelvårdtid, jämfört rutiner och arbetssätt för att lära sig av varandra, med lyckat resultat. Skillnaderna mellan avdelningarna har försvunnit och vårdtiderna har blivit kortare, utan att återinskrivningarna ökat.

– Genom att kartlägga och analysera har vi fått en djupare förståelse för hela vårdkedjan. Som en sidoeffekt av det har vi också blivit bättre på förbättring, säger Johan Stålberg, verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ett annat patientmått har varit att minska andelen affektiva skov, perioder av mani respektive depression. Bland annat har de följt förskrivning av litium, som minskar risken för återfall av affektiva skov. Men projektet har även jobbat med patient- och närståendeutbildning. När både patienter och deras närstående lär känna sjukdomen blir det lättare att hantera symtomen och sätta in åtgärder i tid.

– Här är både klinisk erfarenhet och forskning viktigt för att förstå vad som styr utfallet. När vi hittar sätt att mäta effekterna av de insatser vi gör kan vi också följa resultaten av förbättringarna på ett helt annat sätt än tidigare, säger Johan Stålberg.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan