Mät rätt, på rätt sätt

Att ta fram mått som kan användas för att följa resultaten av verksamheten är avgörande i arbetet med värdebaserad vård.

Mät rätt, på rätt sätt

Att ta fram mått som kan användas för att följa resultaten av verksamheten är avgörande i arbetet med värdebaserad vård. Både kvalitet och effektivitet ska mätas. Johan Stålberg, verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, poängterar att måtten måste vara relevanta och påverkbara för att bli trovärdiga styrverktyg. Dessutom måste de vara objektiva och mätbara.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– När vi införde arbetsmodellen för patienter med bipolär sjukdom började vi med att kartlägga hela vårdkedjan för att få en helhetsbild. Nästa steg blev att sätta ett lagom antal mått som är viktiga och kritiska för hela vårdkedjan.

Måtten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av vårdpersonal, läkare, verksamhetsledning samt representanter från Göteborgs universitet, kvalitetsregistret BipoläR och patientgruppen. En viktig lärdom är vikten av att förankra arbetet hos medarbetarna, att presentera och visualisera styrkorten så att resultaten blir synliga, att mätningarna är kvalitetssäkrade och verkligen mäter det man är ute efter att följa upp.

– Det måste vara trovärdigt och man måste se värdet för patienten. Vi har lagt oss vinn om att prata mycket om grunderna och syftet med värdebaserad vård i verksamheten och att aktivt stödja förbättringsarbete. Förankring är en avgörande framgångsfaktor, säger Johan Stålberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan