Film ska öka kunskapen om överfylld urinblåsa

Skånes universitetssjukhus har på kort tid lex Maria-anmält flera fall av överfylld urinblåsa. För att öka kunskapen om tillståndet har sjukhuset gjort en kortfilm med patientfall.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Orsaken till fallen anges vara brister i rutiner, personalens stress och lång väntetid på akuten, skriver tidningen Vårdfokus.

När urinblåsan tänjs ut av för mycket urin kan det leda till en vårdskada, och i allra värsta fall leda till livslånga problem med att kissa.

Skånes universitetssjukhus har på kort tid lex Maria-anmält flera fall där patienter under sin vårdtid fått överfylld blåsa. Orsakerna som sjukhuset beskriver i är bristande rutiner, brist på vårdplatser och lång väntetid på akuten.

Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra vårdrutiner vad gäller risker för överfylld urinblåsa.

Personalen har erbjudits halvdagsföreläsningar och en webbutbildning. Där informerades om förebyggande av urinvägsinfektion, hur kvarliggande urinkateter, KAD, ska läggas in korrekt och hur man ska arbeta förebyggande för att undvika att urin stannar kvar i blåsan.

– För att hitta ett nytt sätt att väcka engagemang för frågan skapade vi en kortfilm, där vi utgår ifrån två av de anmälda fallen. Vi tror att det blir mer motiverande, säger Monica Bergenek till Vårdfokus.

Monica Bergenek uppmuntrar personalen till att skriva avvikelser, även där det inte skett en vårdskada, men där det fanns en risk.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan