Framgångsrik behandling på nätet mot cannabisberoende

Cannabisberoende kan framgångsrikt behandlas över internet. Det visar ny forskning från Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet.

Framgångsrik behandling på nätet mot cannabisberoende
Bild: Pixabay.

– Resultatet visar att målgruppen attraheras av anonymt och internetbaserat stöd, och att de som tar del av det har goda chanser att lyckas göra en förändring i positiv riktning, säger Magnus Johansson, doktorand, eStöd, Beroendecentrum Stockholm i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I den nyligen publicerade studien ”Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial” fick hälften av deltagarna (interventionsgrupp) ta del av ett internetbaserat program med behandlarstöd. Resterande ingick i en kontrollgrupp som enbart fick ta del av en introduktion innehållandes en gedigen uppsättning frågor om personens cannabisvanor.

Vissa deltagare angav att de också sökt professionellt stöd på annat håll, varför de räknats bort. Av resterande deltagare visade det sig att de som fick stödet – interventionsgruppen – minskat sin förbrukade mängd cannabis betydligt mer än kontrollgruppen. Beroendesymptomen var också färre i interventionsgruppen. Ju mer material en programdeltagare tog del av, desto större förändring lyckades personen göra.

Många av deltagarna i studien angav anonymiteten som det webbaserade stödet erbjöd som det främsta skälet för dem att delta.

Intresset var stort. Totalt gjordes 854 anmälningar under rekryteringsperioden via webbplatsen www.cannabishjalpen.se.

Studien är utförd av Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet, och finansierades med projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Studien​ ”Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial” publicerades den 18 februari 2020 i Addiction Science & Clinical Practice.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan