Fler njursjuka – men vården kan förebygga

Forskning Allt fler lever med kronisk njursjukdom. Förebyggande insatser och tidig behandling kan förhindra att fler insjuknar och dör. Det visar ny världsomfattande forskning som delvis letts av professor Johan Ärnlöv vid Karolinska Institutet.

Fler njursjuka – men vården kan förebygga
Johan Ärnlöv. Foto: Karolinska Institutet.

År 1990 var njursjukdom den 17:e dödligaste sjukdomen. 2017 hade den blivit vanligare som dödsorsak och hamnade på 12:e plats, räknat på förekomst i hela världen. I många låg- och medelinkomstländer tillgodoses inte behovet av dialys.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Konsekvenserna är bokstavligt talat dödliga. Kroniska njursjukdomar ökar i omfattning och till skillnad från många andra icke-smittsamma sjukdomar, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, så minskar inte dödligheten, tvärtom har den ökat de senaste årtiondena, säger Johan Ärnlöv i ett pressmeddelande.

Ökningen av njursjukdomarna beror dels på att människor lever längre, dels på att förekomsten av de vanligaste bakomliggande orsakerna som diabetes och högt blodtryck har ökat drastiskt de senaste åren. Låg medvetenhet om betydelsen av sänkt njurfunktion gör också att skyddande behandling sätts in för sent eller inte alls.

Men det finns enligt forskarna stor potential att minska risken för tidig dödlighet genom att förbättra vården av njursjukdomar. Insatser som föreslås är:

·       förebyggande behandling av riskfaktorer för njursjukdomar såsom diabetes och högt blodtryck

·       utökad behandling av njursjukdomar i tidigt stadium

·       utbyggnad av faciliteter för behandling av patienter med njursjukdomar i slutstadiet

·       utbildningsinsatser av vårdpersonal

·       kampanjer för att öka kännedomen om njursjukdomar hos allmänheten

Hämtar fler artiklar
Till startsidan