Genväg till arbete för nyanlända med vårdutbildning

Genväg till arbete för nyanlända med vårdutbildning

Kalmar läns landsting har startat ett projekt för att nyanlända flyktingar och invandrare med vårdutbildning snabbare ska komma ut i arbete. Samtidigt hoppas man kunna minska bristen på sjukvårdspersonal i länet. Snabbspåret initierades i våras och nu utbildas den första kullen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har ett stort flyktingmottagande i länet och samtidigt har vi brist på sjukvårdspersonal, genom initiativet hoppas vi på sikt fylla behovet och samtidigt få till en snabbare etablering för människor som flyr hit, säger Linda Fleetwood, landstingsråd i Kalmar län.

I våras började man, i samband med de hälsosamtal som nyanlända genomgår, ta reda på vilka som hade sjukvårdsutbildning från sitt hemland. De erbjöds därefter utbildning i sjukvårdssvenska som arrangeras av landstingets folkhögskolor. Samtidigt får de en praktikplats i sjukvården.

– Kulturskillnaderna kan vara stora så det är viktigt att de kommer ut i verksamheterna snabbt för att få en insyn i det svenska sjukvårdssystemet.

I dagsläget är det omkring 30 personer som går utbildningen och av dem har 22 börjat sin praktik under sommaren. För att så småningom kunna bli anställda behöver de klara Socialstyrelsens test i medicinsk svenska och genomgå en provtjänstgöring på sex månader. Dessutom måste betyg från hemlandet redovisas, något som kan ta ett år eller mer.

– Det är många instanser som är inblandade, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och landstingen, vilket gör det trögrörligt. Nästa steg är att göra processerna snabbare, säger Linda Fleetwood.

En annan utmaning är att få till fler praktikplatser, något som varit svårare än planerat.

I höst görs en uppföljning av projektet och förhoppningen är att kunna utöka antalet utbildningsplatser.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan