Gott samarbete får sköterskor att stanna

Att kunna arbeta självständigt, men i ett gott samarbetsklimat. Att ha möjlighet att utvecklas och förbättra sin kompetens och att mötas av övrig personals respekt för sin yrkesroll och kompetens. Det är kvaliteter i arbetsvardagen som får sjuksköterskor att trivas på arbetet och stanna på en arbetsplats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar en ny kvalitativ studie av arbetsmiljö med deltagande observationer och intervjuer med sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Studien har nyligen publicerats i tidskriften International Journal of Nusing Studies.

Syftet var att undersöka vad som kan vara motiverande i det dagliga arbetet. Vad är det som gör att sjuksköterskor trivs och stannar på jobbet?

– Det blir ofta ett starkt fokus på problemen, men det finns mycket att lära av att titta närmare på det som verkligen fungerar och stärka de faktorerna i arbetsmiljön. Sjuksköterskeyrket är ett avancerat yrke med komplexa

Carina Ahlstedt. Foto: Uppsala Universitet.

arbetsuppgifter, som är roligt och utvecklande, säger förstaförfattaren Carina Ahlstedt, utbildad sjuksköterska och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Resultatet stärker tidigare studier från andra arbetsplatser där medarbetare har komplexa arbetsuppgifter; det är motiverande att kunna arbeta självständigt, att ha möjlighet att diskutera med kollegor, att utveckla sitt kunnande mot personliga mål och att själv kunna se en progression i sitt dagliga arbete. Studien visar också att det är centralt att läkare och andra, som sjuksköterskor möter i professionen, respekterar och litar på deras kunskap, liksom att det råder ett bra samarbetsklimat där det är tillåtet att fråga och ge råd i det dagliga arbetet.

– Allt detta kan tyckas självklart, men ändå glöms detta bort. Det finns all anledning att börja fokusera mer på trivselfaktorerna, säger Carina Ahlstedt.

Forskargrupp från flera discipliner

I forskargruppen ingår förutom Carina Ahlstedt forskaren inom vårdvetenskap, professor Inger K Holmström på Mälardalens högskola och docent Åsa Muntlin Athlin, Uppsala universitet som också är verksam som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset samt organisationsforskaren docent Carin Eriksson Lindvall vid Uppsala universitet.

Referens: C. Ahlstedt, C. Eriksson Lindvall, I.K.Holmström, Å. Muntlin Athlin; What makes registered nurses remain in work? An ethnographic study. International Journal of Nursing Studies, Volume 89, January 2019, Pages 32-38.

Läs hela artikeln här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan