Granskning efter larm om bristande arbetsmiljö

Arbetsmiljö Landets skyddsombud larmar om hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera landets akutsjukhus med fokus på den organisatoriska arbetsmiljön.

Granskning efter larm om bristande arbetsmiljö
Nu ska arbetsmiljön på akutsjukhusen inspekteras i ny nationell insats. Foto: Sören Andersson

I en ny nationell insats ska Arbetsmiljöverket inspektera arbetsmiljön på landets akutsjukhus. Totalt handlar det om cirka 70 sjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som flera sjukhus rapporterat om. Ofta är de kopplade till hög arbetsbelastning. Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in över 150 anmälningar från skyddsombud på sjukhus där de begär att myndigheten ska ingripa mot problem i arbetsmiljön.

Riskerar sin egen hälsa

Anmälningarna vittnar om en alltför hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar där man blir tvungen att vårda patienter i korridorerna. Flera av anmälningarna gäller sjukhusens akutmottagningar.

– Vi får nu signaler om att läget är så pressat på flera sjukhus att vårdpersonalen riskerar sin egen hälsa eller väljer att sluta. Det är helt oacceptabelt. Därför gör vi en ny, stor insats där vi inspekterar arbetsmiljön på landets akutsjukhus, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Fokus på balans mellan krav och resurser

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera både sjukhus i privat regi och de akutsjukhus runtom i landet som regionerna står bakom.

Inspektörerna ska fokusera på den organisatoriska arbetsmiljön, främst arbetsbelastning. De ska bland annat inspektera hur arbetet är organiserat. Men även om det finns en balans mellan krav och resurser.

Arbetsmiljöverket har tidigare påtalat att arbetsmiljöproblemen inom vården behöver åtgärdas på ledningsnivå. Beslut som rör till exempel budget eller organisation måste kopplas till arbetsmiljön ute på sjukhusen.

Mer genomgripande förändringar

– Vi gör inspektioner och kan ställa krav på arbetsgivarna att åtgärda de brister vi ser. Men vår bedömning är att det behövs mer genomgripande förändringar av styrning, ledning, fördelning av resurser och organisation av sjukvården. Målet måste vara en hållbar arbetsmiljö, där personalen vill och orkar jobba ett helt arbetsliv, säger Erna Zelmin.

Inspektionerna av den organisatoriska arbetsmiljön på sjukhus påbörjar nu i höst och fortsätter under hela nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan