Handelskammare vill se AI-center i Stockholm

Inrätta ett nationellt forsknings- och utvecklingscentrum för machinelearning och AI i hälso- och sjukvården i Stockholm-Uppsala-regionen i samarbete med näringslivet. Uppgifter ur de svenska kvalitetsregistren borde kunna kommersialiseras för att användas för forskning utomlands.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Dessa tankar lanserar Stockholms Handelskammare i en rapport som presenterades i Almedalen. Regionen har goda förutsättningar, med expanderande forskning och bolag vars verksamhet ligger i gränslandet mellan teknik och hälsa, enligt handelskammaren.

”Nya möjligheter att analysera stora datamängder i kombination med Sveriges långa traditioner att dokumentera vårdinsatser gör att utvecklingen mot att skapa ett världsledande health tech-kluster pågår redan i dag,” skriver Handelskammaren i ett pressmeddelande.

Rapporten föreslår också att krav ska införas på interoperabilitet mellan journalsystem hos landstingen och upphandlade vårdgivare. Relevanta standarder för patientdata bör etableras, och detta även över gränserna. ”Sverige bör vara drivande för att Norden och Baltikum i ett första steg delar patientdata med varandra för forskning och vård med internationella standarder som bas”, fortsätter man.

En annan idé från Handelskammaren är att de svenska kvalitetsregistren skulle kunna kommersialiseras för forskningsändamål utomlands.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan