Här får sjuksköterskor introduktion i forskning

Karriär För att stärka karriärvägarna för forskningsstödjande personal har Region Örebro län tillsammans med Örebro Universitet tagit fram en introduktionskurs i klinisk forskning. Det är den första av sitt slag i Sverige.

Här får sjuksköterskor introduktion i forskning
Kursdeltagaren Martina Berlin Kilborn utför ett av momenten under den praktiska provhanteringen. Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.

Forskning är en viktig nyckel för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Men det är också viktigt att vårdpersonal får en bra grund att stå på när de involveras i forskningsprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Därför har Örebro universitet och Region Örebro län nu tagit fram en introduktionskurs i klinisk forskning. Den riktar sig till bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Första kullen redan igång

Den första kullen började i höstas.

– Det var deltagare från vår region men även deltagare från Örebro kommun och Region Värmland. I kursutvärderingen skrev både deltagare och handledare att den varit värdefull. Nu planerar vi att starta den igen den 4 september, säger Anna Axelsson, som är projektledare på Forskning och utbildningsstaben och som har samordnat framtagandet av introduktionskursen.

Introduktionskursen omfattar 7,5 högskolepoäng och går på kvartsfart via Örebro universitet. Den riktar sig till personal som har en utbildning motsvarande 180 hp, exempelvis sjuksköterska, biomedicinskanalytiker, fysioterapeut eller tandhygienist.

Kunskap om forskningsprocessen

Under kursen har deltagarna fått med sig viktiga erfarenheter i form av exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, praktisk provhantering inklusive biobankning, kunskap om forskningsprocessen och möjliga karriärvägar samt Good clinical practice inklusive certifiering.

De har dessutom fått inblick i klinisk läkemedelsprövning med en extern sponsor inom exempelvis industrin, samt akademisk klinisk studie med intern sponsor och samverkan med andra verksamheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan