Skåne satsar på karriärtjänster för sjuksköterskor

Karriär En ny typ av tjänster för sjuksköterskor ska öka möjligheterna att göra karriär och utvecklas i yrket. Satsningen inom Skånes universitetssjukvård är den första i sitt slag i Sverige.

Skåne satsar på karriärtjänster för sjuksköterskor
Izabella Andersson och Åsa Loodin är två av de 23 sjuksköterskor inom ortopedin på Skånes universitetssjukhus som påbörjat nya tjänster.

Tydliga utvecklingsvägar inom sjuksköterskeyrket och möjlighet till kontinuerligt lärande. Det är viktigt för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Behovet av tydliga karriärvägar är också bakgrunden till att Skånes universitetssjukvård valt att dra igång Core curriculum. Det är ett utvecklingsprogram för sjuksköterskor som tydligt beskriver vägen från nyutexaminerad till expert.

Nybliven expert

En av de som gått igenom hela programmet är nyblivna expertsjuksköterskan Åsa Loodin.

Åsa Loodin

− Det har varit en spännande resa med mycket jobb, men det har det varit värt. Det är fantastiskt att vi har kommit så här långt, jag kan nästan inte tro att vi är här nu.

Tydlig karriärväg

Projektet startade som ett utvecklingsprojekt 2018 och har nu successivt införts i verksamheter inom Skånes universitetssjukvård. Syftet är att skapa en hållbar kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov. Men en viktig del är också att införa en tydlig tjänstestruktur för sjuksköterskor.

Programmet är indelat i fem faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I varje fas går sjuksköterskan igenom kompetensutvecklingsaktiviteter för att nå lärandemål.

I de senare faserna av utvecklingsprogrammet blir sjuksköterskan behörig att söka tjänster som därmed innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.

Satsningen är den första i sitt slag i Sverige.

Arbeta med förbättringar

Izabella Andersson har arbetat på ortopediavdelning 11 i tre år och påbörjade nyligen sin nya tjänst i den avancerade fasen. Uppdraget innebär bland annat att hon kommer att ha mer utrymme att arbeta med olika former av förbättringsarbeten.

Izabella Andersson

− Det känns som ett erkännande och en möjlighet att vidareutvecklas inom ett område som jag tycker väldigt mycket om. Jag vill hela tiden känna att jag utvecklas. Det var det som gjorde att jag ville börja jobba här från början, säger hon.

Projektet har drivits av medarbetare och chefer inom Skånes universitetssjukvård tillsammans med representanter för Vårdförbundet samt universiteten i Lund och Malmö.

Har gått i mål

Sammanlagt har 23 sjuksköterskor inom ortopedi påbörjat nya tjänster – 21 i den avancerade fasen, en i specialistfasen och en i expertfasen.

Verksamhetsområde ortopedi är alltså det första verksamhetsområdet som har gått igenom alla steg.

− Vi har arbetat tillsammans i projektet i fyra år och att nu se verksamhetsområde ortopedi gå i mål känns fantastiskt roligt, ett stort och viktigt steg för sjuksköterskor i hela landet, säger David Sparv, chefssjuksköterska.

Fler yrken är på gång

Flera andra verksamheter förväntas gå i mål under 2022 och idén har även fått spridning till fler yrkesgrupper.

Under våren startar bland annat ett pilotprojekt för att testa modellen på arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan