Här skattar alla sin egen arbetsmiljö varje dag

Här skattar alla sin egen arbetsmiljö varje dag

När Cancerrehabiliteringen i Skåne införde Lean för några år sedan blev resultatet också ett stort lyft för arbetsmiljön. Vid det dagliga pulsmötet om morgonen får alla medarbetare ”pluppa” hur de upplever sin egen arbetsmiljö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det har varit en process att utveckla hur man ska pluppa rätt, berättade enhetschefen Maria Lindqvist i en presentation på Kvalitetsmagasinet Live i november.

En grön symbol – plupp – på whiteboarden betyder att arbetsmiljön är bra och arbetstakten i balans. Om någon sätter upp den gula symbolen betyder det att något är fel. Det kan ha kört ihop sig så att personalen i fråga behöver avlastning.

– Då talar man om vad det handlar om och försöker hitta en lösning direkt. Kanske har någon annan fått ett återbud och kan ta över någon uppgift.

Om någon sätter en röd plupp betyder det att problemen har gått långt – på tok för långt.

– Den som pluppar rött ska också genast skicka ett mejl till Maria, berättar kollegan Helena Wiklund Weiss, kurator på Cancerrehabiliteringen.

Maria Lindqvist och Helena Wiklund Weiss. Foto: Lennart Lundquist.

Om pluppen är gul fem dagar i rad blir det också en fråga för chefen.

Det medarbetarna ska skatta är såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön, patientarbetet och administrationen.

Det har hänt att tillvägagångssättet har ifrågasatts – är det verkligen den anställda själv som ska

ha ansvaret för sin arbetsmiljö? Borde det inte vara chefens uppgift att se när medarbetarna fått för mycket att göra?

– Det finns ju de som tycker, att det ska komma en chef och lägga huvudet på sned och fråga hur man har det – men det är ju inte säkert att chefen hinner med. När alla får ta ett eget ansvar fungerar det helt enkel bättre.

Ett tecken på det är att man sedan det nya strukturerade arbetssättet infördes inte har haft en enda sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Tidigare hade man flera långtidssjukskrivna.

Viktigt för att arbetssättet fungerar är att medarbetarna pluppar rätt och ärligt.

Gult är inte något som betyder ett personligt misslyckande, utan en information till hela teamet att nu behövs det lite hjälp här.

Dagliga pulsmöten på en arbetsplats där alla har mycket att göra – hinns det verkligen med?

Jovisst, svarar Helena Wiklund Weiss. Från början var mötena långa, ibland upp mot en timme, men sedan har man lärt sig att hålla nere tiden till kanske tio minuter.

– Och samtidigt så koncentrerar man många frågor till de här mötena, om något dyker upp under dagen så säger vi – ”vi tar det på pulsen i morgon”.

Förutom att mäta arbetsmiljön använder man pulsmötet för den dagliga styrningen av arbetet, vilket har förbättrat strukturen för hela verksamheten.

Läs mer om hur Cancerrehabiliteringen i Skåne, som fick Leanpriset 2018, la om hela sitt arbetssätt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan