Hot och våld underrapporterade, visar revision

Hot och våld underrapporteras och regionen är dålig på att förebygga och utbilda personal kring att hantera våldssituationer. Det blev resultatet när Region Östergötland gjorde en revision vid sex kliniker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Regionen har nolltolerans mot hot och våld oavsett om människor är påverkade av mediciner eller uppträder hotfullt, men för att veta omfattningen så förutsätter det att man rapporterar in händelser, kommenterade Anders Senestad (M), ordförande för revisionen inom Region Östergötland till Östgötacorren.

Varför hot och våld inte rapporteras förklarades dels av att personal inte ville figurera i en polisutredning. De kände obehag inför det, och trodde inte att det skulle leda någon vart. En del medarbetare som intervjuats beskrev att de var ”avtrubbade och vana”.

Revisorerna riktade också kritik mot att den fortlöpande utbildningen för medarbetarna kring hot är otillräcklig. I flera fall fann man också att det saknades tillgång till bärbara larm, eller att dessa inte användes.

Stor ökning, visar Afa-rapport

Gruppen ”undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter” är den yrkesgrupp som under senare år tillsammans med väktare och ordningsvakter har drabbats av en störst ökning av skador till följd av hot och våld, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

De flesta olyckor i vårdyrkena sker i samband med patienter och brukare som plötsligt blir aggressiva eller hotfulla. Det förekommer även att hot- och våldssituationer sker i samband med ungdomar som hotar per­sonal med kniv eller andra vapen. Andra situationer är när anhöriga eller andra utomstående perso­ner har varit hotfulla eller attackerat personal.

Totalt beräknades 17 procent av alla arbetsolyckor under perioden 2016 till 2017 vara orsakade av hot och våld. Dubbelt så många kvinnor som män är drabbade av arbetsskada på grund av hot och våld.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan