”Hur vet vi vad patienterna vill om vi inte lyssnar på dem?”

På bröstmottagningen på Capio St: Görans sjukhus i Stockholm är det självklart att ta med patienten i förbättringsarbetet.

”Hur vet vi vad patienterna vill om vi inte lyssnar på dem?”
Cecilia-Törnblom
Cecilia Törnblom, kontaktsjuksköterska på bröstmottagningen, Capio St: Görans sjukhus Stockholm.

På Capio St:Görans sjukhus i Stockholm har förbättringsarbeten avlöst varandra i många år. Engagemanget från personalen har varit stort, men något fattades för att resultatet skulle bli helt lyckat – patienternas perspektiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi finns ju till för patienterna, hur ska vi veta vad de vill om vi inte frågar dem, säger Cecilia Törnblom, kontaktsjuksköterska på bröstmottagningen.

Idag jobbar de strukturerat och låter patienter medverka i samtliga förbättringsprojekt. Det finns idag sammanlagt tretton patientrepresentanter, som rekryterades genom intervjuer efter tips av sjukvårdspersonal.

– Kriterierna är att man ska våga tala öppet i en grupp, samt ha kommit relativt långt i sin sjukdom, så att man har distans, säger Cecilia Törnblom.

Engagemanget sker volontärt och man får avbryta det när man vill. I genomsnitt ses förbättringsgrupperna, med personal och patient, var tredje vecka.

Många av de förbättringar som gjorts på patienternas inrådan handlar om hur informationen framförs. Exempelvis har det tagits fram ett utskrivningsformulär till de patienter som har genomgått en operation. Det innebär att de får gå hem direkt om operationen gått enligt plan, istället för att, som tidigare, sitta och vänta flera timmar på besked.

Dessutom har man placerat parkeringsplatserna närmare ingången till kliniken, och flyttat kaffemaskinen, som tidigare låg nära patientsalarna.

– Om man är nyopererad och illamående luktar inte kaffe så gott, säger Cecilia Törnblom.

Enligt henne har satsningen bidragit till en kulturförändring i personalgruppen.

– Tidigare var många skeptiska till patienternas delaktighet, men idag tycker de flesta att det är självklart.

Tips till en lyckad patientmedverkan: 

– Se till att ha stöd från ledning och chefer.

– Fråga dina kollegor om tips på patienter, de ska gärna ha erfarenhet av sjukhusets vård, våga tala i grupp och ha distans till sin sjukdom.

– Formulera ett samarbetsavtal mellan personal och patient, här framgår bland annat vilka förväntningar som ställs på de som medverkar i möten.

– Innan ni sätter igång, bjud in en testperson (ej patient) som deltar på några möten. Det gör att ni vänjer er vid att ha en utomstående person i rummet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan