Sjukhusrädda barn hjälps med lek

Sjukhusrädda barn hjälps med lek

För att underlätta för operationsrädda barn utvecklade Nina Jurander och Nina Karlsson, anestesisjuksköterska och lekterapeut på Sahlgrenska universitetssjukhuset, konceptet förberedelselek. Tanken är att barnen får bekanta sig med sjukhusmiljön och processen, så att de är tryggare när ingreppet ska ske.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Många barn som kommer hit har tidigare varit med om operationer med nedsövning och utvecklat sjukvårdsrädsla, säger hon.

Metoden inleds med att Nina Jurander tillsammans med barnen går igenom operationen med hjälp av bilder. Därefter besöker barnet operationssalen, där man med hjälp av en docka går igenom alla moment på nytt. Barnet får själv testa att exempelvis sätta mask på dockan.

– Just masken är något som många barn har jobbiga upplevelser av, man blir fasthållen och får den nedtryckt över ansiktet. Därför behöver vi ofta lägga lite extra tid vid det momentet.

Något som Nina Jurander lärt sig under de åren som hon jobbat med metoden är att bristen på kontroll är en av anledningarna till barnens rädsla. Därför ingår att skriva önskelista i förberedelseleken, för att barnen ska få möjlighet att påverka förloppet.

– Då kan de exempelvis önska att få ha med sig ett gosedjur, eller vilken arm vi ska sticka i. Ett barn önskade att personalen skulle skratta och skoja medan ett annat barn ville att vi skulle vara allvarliga. Alla är olika och det här hjälper oss mycket för att förstå hur vi ska agera.

Sessionen avslutas i lekterapin, där barnet får möjlighet att bearbeta intrycken under förberedelseleken.

– Alla barn vi hittills jobbat med har klarat av att genomföra operationen. Det är så roligt att se barnen växa och faktiskt klara av något de varit så rädda för.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan