Tar hjälp av patient i förbättringsarbetet

Tar hjälp av patient i förbättringsarbetet

Vårdbolaget Tiohundra AB i Norrtälje har sedan 2015 drivit ett projekt för att förbättra vården för hjärtsviktspatienter. Syftet var bland annat att öka livskvaliteten för patienterna, minska återinläggningarna och öka samverkan mellan primärvård och slutenvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En viktig del i satsningen var att få med patientperspektivet.

– Vi tog kontakt med en av våra patienter som är väldigt aktiv och frågade om hon ville vara med, och det ville hon, säger Eva Öhman, sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen i Norrtälje.

Sedan ett år tillbaka har patientrepresentanten deltagit i förbättringsmöten tillsammans med läkare och sjuksköterskor, både från vårdcentraler och från sjukhuset. De har setts varannan vecka och diskuterat vilka förändringar som ska behöver göras.

– Bland annat har hon påpekat att fysisk träning som en del av behandlingen är väldigt viktigt, något som gjort att vi satsar mer på det. En annan sak är att dialogen mellan läkare och patient måste bli bättre.

Resultatet av projektet har hittills mynnat ut i att man startat särskilda hjärtsviktsmottagningar med specialutbildade sjuksköterskor på fem vårdcentraler i Norrtälje, för snabbare behandling av patientgruppen. Dessutom har man tagit fram ett nytt informationsmaterial till patienter, med hjälp av patientrepresentanten.

Enligt Eva Öhman är det inga problem för deras patientrepresentant att göra sig hörd, något som annars har visat sig vara svårt i sammanhang där profession och patienter möts. Men hon påpekar att det är viktigt att hitta en person som kan ta för sig för att sådana här satsningar ska fungera.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan