Snabb vård för psykisk ohälsa i primärvården

Snabb vård för psykisk ohälsa i primärvården

En ny modell för att hantera patienter med psykiska besvär i primärvården har en införts på Capio Hovshaga vårdcentral i Växjö. Arbetssättet har medfört att kölistan till en psykosocial resurs, som innan jul var sex veckor, helt har försvunnit. Patienter som idag söker för psykiska besvär kallas inom en vecka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Modellen, som kallas Integrerad beteendehälsa, har så smått börjat introduceras i Sverige. Syftet är att skapa en snabb väg in till första linjens vård och att jobba på ett primärvårdsmässigt sätt med psykiska besvär, liksom man i dagsläget gör med de somatiska.

På Hovshaga vårdcentral har man jobbat med integrerad beteendehälsa sedan januari 2016. Idag har man två så kallade psykosociala resurser, en psykolog och en sjukgymnast med kbt-kompetens, som har fått utbildning i metoden. De träffar patienterna i ett inledande skede med uppgift att göra en snabb och riktad vårdinsats, samt vid behov remittera till specialistpsykiatrin.

–  Alla patienter behöver inte medicinering eller behandling med tio kbt-tillfällen, det här är ett sätt att kunna erbjuda snabb vård till patienter oavsett om de söker för psykiska eller somatiska besvär, säger verksamhetschef Helene Elmlund.

Hon menar att det är viktigt att alla medarbetare är samspelta för att det ska fungera och idag har hela verksamheten fått utbildning i metoden. Den sjuksköterska som tar emot samtalet avgör om patienten kan bokas in för ett första möte med en psykosocial resurs, eller behöver träffa en läkare.

– Det har fungerat jättebra, vi har frigjort mycket tid för läkarna men det bästa är att patienterna kan få tid så snabbt!

Fakta: Integrerad beteendehälsa

Integrerad beteendehälsa är i första hand en modell för organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete. Man eftersträvar ett evidensbaserat och behovsstyrt omhändertagande med hög tillgänglighet för patienter med psykiska besvär. I praktiken innebär detta en roll för psykologen, kuratorn eller psykoterapeuten som är anpassad efter primärvårdens arbetssätt. Bland annat ligger besöksrummen i samma lokal och man har samma kläder som övrig vårdpersonal på vårdcentralen. Sessionerna är i regel 15-30 minuter. Antalet besök uppgår ofta till mellan 1 och 4, där man utgår från patientens behov och avslutar då denne svarar på behandlingen. Möjlighet till återbesök finns alltid.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan