Inspektion visar stora risker för belastningsskador

Belastningsskador Nästan var tredje arbetsgivare brister i sin hantering av risker kring belastningsskador. Det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats på totalt 1 300 arbetsplatser.

Inspektion visar stora risker för belastningsskador
Varje år får Arbetsmiljöverket in omkring 2 600 anmälningar om belastningsskador.

Under vecka 39 och 40 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats på totalt 1 300 arbetsplatser. Syftet var att ta reda på hur arbetsgivare arbetar med att förebygga belastningsskador.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu är resultaten från inspektionen klara. De visar att det finns stora utmaningar när det gäller det förebyggande arbetet.

Saknar rutiner

Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar.

Knappt hälften av alla inspekterade arbetsplatser inom slutenvård där vårdtagaren är intagen på en avdelning har fått påtalade brister. Det gäller främst det förebyggande arbetet, alltså arbetsgivarens skyldighet att minska riskerna att belastningsskador uppstår bland medarbetarna.

– Den vanligaste orsaken till att vi har påtalat brister beror på att arbetsgivaren inte har gjort någon riskbedömning samt avsaknaden av rutiner om hur en riskbedömning går till, säger Annika Schmidt som projektleder inspektionsinsatsen.

Nio av tio drabbade är kvinnor

Inspektionsinsatsen genomfördes som en del av en EU-gemensam insats. Arbetsmiljöverket har inspekterat privat verksamhet med minst fyra anställda inom exempelvis hemtjänsten, äldreboenden, vårdcentraler och specialistläkarverksamhet.

Varje år får Arbetsmiljöverket in omkring 2 600 anmälningar om belastningsolyckor och -sjukdomar inom vård och omsorg. Nio av tio drabbade är kvinnor. Den vanligaste orsaken är lyft eller förflyttning, till exempel när man hjälper en vårdtagare.

– Alltför många drabbas av belastningsskador i onödan som skulle kunna förebyggas. Därför är det viktigt att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på grund av sitt jobb, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Del av EU-gemensam insats

Inspektionsinsatsen genomfördes som en del av en EU-gemensam insats. Arbetsmiljöverket har inspekterat privat verksamhet med minst fyra anställda inom exempelvis hemtjänsten, äldreboenden, vårdcentraler och specialistläkarverksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan