Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter öka

Bemanning Svallvågorna efter pandemin är inte över. Regionernas kostnader för inhyrd personal fortsätter att öka under första halvåret 2022.

Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter öka
Den största kostnadsökningen har skett inom sjukhusvården. Foto: Adobe Stock

Regionernas kostnader för inhyrd personal fortsätter att öka. Totalt ökade kostnaderna för hyrpersonal med närmare 26 procent, motsvarande 727 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2021.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar Bemanningstrenden för första halvåret 2022.

Ökning jämfört med förra våren

Kostnaderna för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 4,2 procent av regionernas totala personalkostnader under första halvåret 2022. Det är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med våren 2021.

En förklaring till de ökade kostnaderna är att många regioner har varit tvungna att hyra in mer personal på grund av höga sjukskrivningstal och behov av återhämtning.

Svallvågor efter pandemin

De ökade kostnaderna hänger också ihop med att regionerna haft utökade medel i form av statsbidrag för att hantera den uppskjutna vården. Bidragen har bland annat använts till att hyra in operationsteam.

Dessutom har flera regioner varit tvungna att genomföra direktupphandlingar för att klara bemanningen, vilket inneburit en kostnadsökning i form av prishöjningar.

Den största kostnadsökningen har skett inom sjukhusvården där regionerna behövt hyra in både sjuksköterskor och läkare. Även i primärvården och psykiatrin har kostnaderna för både inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat.

Egen personal kostar mindre

Samtidigt minskade kostnaderna för egen personal med 0,2 procent jämfört med våren 2021. Det kan förklaras med att regionernas egna personalkostnader var högre våren 2021 på grund av att många arbetade tillfälligt i vården med vaccinationer, och att regionerna betalade en del ersättningar och tillägg kopplat till covidvård och övertid.

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som görs halvårsvis.

Kostnaderna ökar på flera fronter

  • Regionernas kostnader för inhyrd personal ökade med närmare 26 procent, 727 miljoner kronor, under första halvåret 2022 jämfört med motsvarande period 2021.
  • Kostnaderna för inhyrd personal utgjorde 4,2 procent av de totala personalkostnaderna, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med första halvåret 2021.
  • Kostnaderna för inhyrd personal ökade i samtliga regioner. Kostnaderna för inhyrda läkare ökade totalt med 18 procent och för inhyrda sjuksköterskor med närmare 39 procent.
  • I sjukhusvården ökade kostnaderna med totalt 34 procent. I en region, Västernorrland, minskade kostnaderna.
  • I primärvården ökade kostnaderna i 16 regioner med sammantaget 16,5 procent.
  • I psykiatrin ökade kostnaderna med närmare 24 procent, men fem regioner minskade sina kostnader.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan