Intresserad av värdebaserad vård? Hämta inspiration från Disney

Värdebaserad vård fokuserar på kvalitet istället för produktion, utgår från patientens behov och bygger på best pratice och evidens.

Intresserad av värdebaserad vård? Hämta inspiration från Disney

Det pratas mycket om värdebaserad vård, men vad innebär konceptet egentligen? Medan det hörs röster om att det är New Public Managment i ny förklädnad anser Jörgen Nordenström, professor i kirurgi vid Karolinska institutet och författare till boken Värdebaserad vård, att det handlar om ett paradigmskifte. Ett skifte där man fokuserar på kvalitet istället för produktion, där man utgår från patientens behov och sjukdomsresa och där vården bygger på best pratice och evidens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Foto J.NordenströmFör att nå skiftet och skapa en värdebaserad vård menar Jörgen Nordenström att vi behöver tänka nytt runt både kunder, alltså patienterna, och kulturen, alltså vården som arbetsplats.

– Jag har alltid tyckt att patienterna är sjukhusets kund. Men sedan läste jag boken If Disney ran your hospital och insåg att sjukhusets kund är medarbetarna. Sjukhuset ska finnas till för att personalen ska kunna göra ett bra jobb för patienterna. Disney har en syn på kundförväntningar och kundservice som vi behöver ta till oss.

Jörgen Nordenström berättar om Disney som förändrade kulturen på Florida Hospital genom att införa ett patientfokus motsvarande Disneys kundfokus. Resultatet blev en förbättrad patientnöjdhet och ledde till insikter som skulle kunna ge den svenska vården en aha-upplevelse.

– Det visade sig att patienterna inte ville prata om medicinsk kvalitet, de förutsätter att den är hög. De ville istället prata om tillgänglighet och omvårdnad. Den goda arbetsplatsen, som delaktighet och personalens attityd, var otroligt viktig för patienterna. Det är viktigt för den svenska sjukvården att ta till sig detta för att öka kvaliteten och skapa en värdebaserad vård.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan