Kvalitetskämparna Karlskoga

Kvalitetsarbetet är systematiskt, långsiktigt och väl integrerat i hela verksamheten, förklarar Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef på Karlskoga lasarett.

Karlskoga lasarett fick som första sjukhus Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2012. Kvalitetsarbetet är systematiskt, långsiktigt och väl integrerat i hela verksamheten, förklarar kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson. Hon pekar även på två viktiga framgångsfaktorer – jämförelser och mätbara mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef Karlskoga lasarett.
Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef Karlskoga lasarett.

– Vi tittar på hur det ser ut på jämförbara sjukhus för att se hur vi själva ligger till. Hittar vi goda exempel tar vi reda på hur de har lyckats och låter oss inspireras, säger Ing-Marie Larsson.

Men att bara mäta för mätandets skull tycker hon är en meningslös sysselsättning. För att skapa kvalitet är det avgörande att veta vad mätningarna ska användas till och vilka resultat man vill uppnå.

För tillfället jobbar Karlskoga lasarett med två relativt nya förbättringsprojekt. Det ena handlar om återinläggning av hjärtsviktspatienter. Projektet fokuserar dels på patientens egenvård, dels på hur ska vårdpersonalen ge information och följa upp patientens mående.

– Många kommer in igen på grund av otrygghet. Ett förslag nu är att testa att ringa upp patienten när de kommit hem för att höra hur det går. Syftet är att patienten ska känna sig trygg samt att även personalen ska bli tryggare i att bemöta och behandla patientgruppen, säger Ing-Marie Larsson.

Det andra projektet handlar om smärtlindring för inlagda patienter och föddes som idé från det palliativa teamet som arbetar med cancerpatienter. Teamet har satt upp konkreta mål för önskat läge, hur många patienter som ska vara nöjda med smärtlindringen. Sedan i höstas mäter de processen på en pilotavdelning och testar arbetssätt för att nå dit.

Nästa vår ska projektet utvärderas och faller resultatet väl ut ska arbetssättet implementeras även på andra enheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan