Så driver Karlskoga lasarett sitt kvalitetsarbete

Jämförelser, riskanalyser och mål – Karlskoga lasarett har ett systematiskt kvalitetsarbete.

Så driver Karlskoga lasarett sitt kvalitetsarbete

* Jämförelser. Jämför sig med andra sjukhus och tittar efter goda förebilder för att inspireras och lära sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

* Riskanalyser. Jobbar mycket med riskanalys för att hitta svagheter och förbättringsmöjligheter. Ett exempel är barnastmapatienter. Genom en risk- och värdeflödesanalys, har processen för patientgruppen blivit säkrare och snabbare då sjuksköterskor tagit över vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av läkare. Läkarnas tid frigörs och tillgängligheten för barnen har ökat.

* Arbetsmiljö. Ser ett självklart samband mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. Har drivit ett omfattande förbättringsarbete gällande just belastningsbesvär hos personalen med utbildning och följande repetitionsutbildning. Har gett effekt för både personal och det trycksårsförebyggande arbetet.

* Kvalitetsråd. 15 medarbetare med olika yrkeskategorier, från olika kliniker träffas en gång i månaden för att upprätthålla och driva sjukhusets kvalitetsarbete vidare.

* Utbildning. Alla medarbetare går en utbildning i kvalitetsarbete.

* Metodstöd. Kvalitetschefen fungerar som handledare och ett bollplank i förbättringsprojekt som drivs av team med medarbetare.

* Mål. Sätter tydliga mätbara mål men bara inom områden där resultaten kommer att användas för att driva förbättringar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan